Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Bilder i modellen får en farge

Grå teksturer (lysegrå) /Feilmeldingen under.

Grunn Når denne feilmeldingen kommer opp eller man får grå teksturer er teksturstien ikke satt. Virtual Map finner da ikke ønskede bilder.

Løsning

  1. I modell byggeren gå til Verktøy - Teksturstier
  2. I fremviseren gå til Verktøy - Konfigurasjon - Søkestier - teksturer

Legg inn bildenes plasering som søkesti enten prosjektsti / brukersti. Prosjektsti brukes for bilder som omfatter bare dette prosjektet mens brukersti er bilder man bruker omigjen og omigjen.

Bildene som følger med instalasjonen ligger på:
C:\Program Files\Vianova\Novapoint\18.10\VirtualMap\Textures
C:\Users\%USERNAME%\Documents\VM6UserFiles\Libraries\Textures

Hvite teksturer (modell med "snø")

Grunn Dette skyldes at teksturene er for store for skjermkortet i antall pikseler.

Løsning
Kontroller hvor store bilder skjermkortet kan håndtere. I modellfremviseren gå til Verkøy - Teksturstatistikk gå nederst i dialogen her står det “Max teksturer størrelse støttet av maskinvare”. Dette er max antall pikseler pr. bilde.

Strup ned bildene ved hjelp av et bilde redigeringsprogram (PhotoShop, Gimp eller lignende programvare). Man bør benytte seg av størrelser som kan deles på skjermkortets størrelse. Har man skjermkort på 256 kan man benytte seg av 512, 1024, 2048, etc.

no/np/virtual_map/faq/bilder_i_modellen_far_1_farge.txt · Last modified: 2012/01/02 14:57 (external edit)