Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Geoteknikk

Trimble Novapoint GeoSuite Toolbox er pakken som geotekniske ingeniører trenger til design, prosjektering, tegningsproduksjon og 3D-modellering – og alt dette kan gjøres i en helhetlig samhandlingsmodell med full BIM i Novapoint Basis og Quadri. Med disse plattformene beveger geoteknikerne seg inn i en sømløs verden der data kan deles, uansett hvor i verden de befinner seg.

  • Full administrering av borehull – inndata, redigering og tegningsproduksjon.
  • 3D-modellering
  • Søyler av kalksement – automatisert posisjonering, mengdelister
  • Jordskred, settning, pelegrupper, spuntanalysering
no/np/geotechnics/start.txt · Last modified: 2016/12/02 13:51 by vn_no_aew