Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint Basis

BasisNovapoint Basis inneholder felles verktøy på tvers av disipliner. Basis håndterer den sentrale Quadri-modellen med prosesser og objekter, import av data til denne, definisjon av oppgaver som så utføres av andre Novapoint-moduler.

Novapoint Basis består av et windows-program som kobler seg til AutoCAD-miljøet. I AutoCAD finnes en nedtrekksmeny som er inkludert i Basis. Herfra styres lisenser til andre moduler, kartopptegning, mv.

Basis inkluderer også funksjonalitet for å etablere en modell av eksisterende situasjon som benyttes som beregningsgrunnlag for nytt design.

Grunnlagskart og andre presentasjoner kan settes opp i Novapoint Basis og deretter tegnes til DWG.

Novapoint Produktbibliotek

Produktbiblioteket er tilgjengelig for alle brukere i Norge med basis lisens. Biblioteket er delt opp i forskjellige fag og man gjør først valg av dette og får tilgjengeliggjort leverandører og modeller etter behov. Produktene inneholder attributter/egenskaper som er oppdatert etter leverandørens spesifikasjoner, denne infoen kan tas ut i mengdetabeller.

Mer informasjon finnes på nettsidene til NovapointDokumentasjon

no/np/base/start.txt · Last modified: 2017/01/20 12:39 by vn_no_aew