Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.0x.FP6e

Dersom du bruker Quadri, kan denne versjonen kun brukes mot Quadri 2.0 og nyere.

Dersom du benytter innlogging med navngitt bruker (Vianova ID) sammen med Novapoint 20.05 må du benytte Novapoint 20.05.fp6e

Modeller opprettet med tidligere versjoner av Novapoint, vil bli konvertert ved åpning, og kan da KUN brukes i NP20.00 og ikke åpnes igjen i tidligere versjoner av Novapoint etter konvertering.

Skal man bruke Novapoint 20.05 ved hjelp av flytende lisens (FLEXlm lisensserver) kreves det at lisensserver støtter versjon 11.14 av FLEXlm. Sørg for at lisensserver støtter dette før du prøver å bruke Novapoint 20.05.

Hvis nettverket bruker IPv6-protokollen (som brukes av Microsoft Direct Access), bør du sette miljøvariabelen FNP_IP_PRIORITY på klientmaskinen for å gi prioritert til IPv6, noe som kan forbedre ytelsen og unngå uønsket valg av IPv4-adresse i klientapplikasjonen.

Både Novapoint 20.00 og Novapoint 20.05 krever lisensversjon 20.00.

Innlogging ved hjelp av navngitt bruker (Vianova ID) vil fungere for både Novapoint 20.00 og Novapoint 20.05.

Det er noen problemer med å bruke USB-hardware lås (FLEXid). Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bruke Novapoint 20.05 med USB-lås.

 
 

Oppdateringer i Novapoint Veg

Bygge vegmodell

RETTET: Feilmelding på avgrensningslinjer som mangler, selv om de eksisterer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
no/np/release_notes/np200x/np200xfp6e/start.txt · Last modified: 2018/06/26 15:23 by vn_no_dso