Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Water & Sewer

Water, Sewer, Cable DesignNovapoint Water & Sewer on AutoCAD-pohjainen ohjelma vesi- ja viemärilinjojen suunnitteluun. Ohjelma on helppokäyttöinen ja sisältää useita hyödyllisiä toimintoja, kuten konfigurointi, piirustusten tuotanto, massa- ja määräraportit, sekä poikkileikkausten katselu. Konfigurointi-työkalulla käyttäjä voi määritellä projektin yksityiskohdat, kuten käytettävät putkien-, kaivojen- ja liitosten materiaalit ja koot sekä piirustustusten asetukset kuten viivapaksuudet ja värit. Konfiguraatiossa määritellään lisäksi kaivantoon tulevat putket ja kaivannon mitat. Vesihuoltolinjojen suunnittelu tehdään aina samanaikaisesti sekä pysty- että vaakasuunnassa.

Lisätietoja ohjelmasta Novapoint kotisivuilla Novapoint web siteDokumentit

fi/np/water_sewer/start.txt · Last modified: 2017/01/06 13:02 by vn_no_aew