Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Road

Novapoint Road Professional on Novapoint tuoteperheen väylänsuunnittelumoduuli. Väyläsuunnittelussa voidaan rakentaa useita kaistoja ja risteyksiä. Ohjelma sisältää dynaamisen suunnitteluohjelmiston, jolla voidaan suunnitella niin geometriat kuin poikkileikkauksetkin. Ohjelmassa on myös määrä- ja massalaskenta sekä mittausaineiston tulostus ja pituusleikkauksten ja poikkileikkausten tulostus sekä 3d-visualisointi. Mittalinjan, moottoritien, väylän, kadun ja risteysten sunnittelu sekä piirustustuotanto ja 3D esittely ovat tärkeimpiä Novapoint Road Professionalin toimintoja.

Lisätietoa ohjelmasta on saatavilla Novapoint web siteDocumentation

fi/np/road/start.txt · Last modified: 2017/01/04 14:17 by vn_no_aew