Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Known issues (tunnetut ongelmat)

Novapoint Base

 • 3D-näkymissä joissa on käytetty läpinäkyvyyttä, ei ole mahdollista valita läpinäkyvää objektia/pintaa. Kyseinen objekti/pinta voidaan valita valitsemalla ko. tehtävä, ja Valitse tulos oikean hiirennapin takaa.
 • Lähtötietojen prioriteetit saattavat muutta mikäli dialogista poistutaan tallettamatta asetuksia. Seuraavan kerran tehtävän lähtötietoja muokattaessa, tehtävien prioriteetit edustavat järjestystä jota käytetään laskennassa.
 • DWG -kuvan uloskirjoituksessa Autocad tasojen määrittäminen kaataa ohjelman.

Kohteen joiden Sijainti on maanpinta (On groundsurface) näkyvät listauksessa, mutta niitä ei käytetä laskennassa.

Novapoint Bridge

 • Novapoint Bridge on epävakaa tietyissä tilanteissa

Novapoint Road/Railway

 • Rasteroidut poikkileikkaustulosteet eivät käytettävissä AutoCADin puolella. Basen puolella voidaan tuottaa leikkaukset jossa massat esitetään solid-objekteina.
 • Kaikkia samoja massaraportteja kuin mitä 20-versiossa on ollut, ei ole toistaiseksi käytössä. Raporttien nimeänä on väliaikaistiedoston nimi, käyttäjän pitää tallettaa halutulla nimellä exce-raportti.
 • Basessa ei ole tarvittavia mallipohjia taiteviiva-aieiston tuottamiseen Railway-moduulilla tehdystä ratamallista
 • Väylämalleista tuotetaan vain taiteviivat, ei itse pintamalleja
 • Railway-moduulissa tunnistettu tukikerroksen satunnainen epälooginen käyttäytyminen (rakennekerros ei pääty tukikerrospintaan)
 • Väylämallien, jotka on luotu käyttäen asennuksen mukana tulevia mallipohjia, pitää Asetukset-dialogissa käydä asettmassa ao. optiot päälle.

Novapoint Water&Sewer

 • Konfiguraatiossa varusteen Hulevesikaivo karttakuvan oletus symboli on väärä. SV_RITILAKAIVO_HALKAISIJA2 sijasta tulisi olla SV_KAIVO
fi/np/release_notes/np21/np21fp1a/known_issues.txt · Last modified: 2018/09/17 08:53 by vn_fi_plo