Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 21.FP1

Novapoint Base

YLEISTÄ

PARANNETTU: Tämä päivitys sisältää yleisiä virhekorjauksia ja parannuksia.

PARANNETTU: 3D näkymä aukeaa nyt nopeammin kuin aikaisemmin. Oletus esitystavan asetuksena käytetään nyt Sketch-nimistä esitystapaa. Tämä voidaan muuttaa N > Asetukset > Ikkuna

N > ASETUKSET

UUTTA: N > Asetukset > Ikkuna, käyttäjä voi määrittää oletus esitystavan asetuksen eri näkymiin 'Kartta/3D'

Selain

UUTTA: Valitse useampi tuotu aineisto ja valitse Hiiren oikea > Suorita. Tämä toiminto päivittää tehtävät alkuperäisillä asetuksilla ilman että tehtävää tarvitsee valita muokattavaksi.

Tuo

UUTTA: Tuo > Tietolähteet > Tekla Civil. Tämä mahdollistaa yhteyden Tekla Civilin välille.

MALLINNUS

Maalajiraja

UUTTA/PARANNETTU: Subsurface tool has been improved so that when both indata with point geometry and Surface to follow is combined, then the result TIN surface will follow the selected indata points (previously only points at the boundary were included in the final TIN result.) Also the setting for Remove long-edged triangles works when both indata and Surface to follow is selected.

Väylä, Korkeusasema, Geometria, Rata, Maastonmuotoilu, Luiskalaskenta

UUTTA: Asetukset-dialogiin on lisätty mahdollisuus asettaa metatieto ja attribuutit.

Väylä, Korkeusasema, Geometria, Rata, Maastonmuotoilu, Luiskalaskenta

UUTTA: Laskentaan kohdistuva prioriteettia voidaan muuttaa. Jokaisessa tehtävässä käyttäjä voi määrittää laskennan pintamallien prioriteetin. Ylin pinta on arvoltaan korkein.

Taulukko

UUTTA: Taulukon tulos voidaan tallentaa.

Esitystapojen muokkaus

PARANNETTU: Korjattu esitystapojen muokkauseditoria. Esitystapojen asetusten muokkaus

Vie

UUTTA: Lisätty mahdollisuus kirjoittaa 3D PDF-tulosteita. Toiminto tehdään suoraan 3D-näkymästä.

Water and Sewer

  • UUTTA: Käyttäjä voi nähdä putki- ja liitos ID Quadri mallissa.
  • UUTTA: Asetukset-dialogi on lisätty myös kaivannolla. Kaivannon asetuksia muokattaessa käyttäjä voi asettaa kaivantokohtaisia attribuutteja (eikä pelkästään koko W&S-tehtävää koskevia)

VIE

  • UUTTA: AutoCAD ribboniin lisätty erilliset toiminnot sekä LandXML- että Inframodel-muotoiselle siirtotiedoston tuottamiselle

Novapoint Road Sign

Suomen versioon

  • UUTTA: Tallenna Quadriin - Nyt on mahdollista tallentaa suoraan 3D merkit dwg:stä Quadriin.
  • PARANNETTU: 3D-merkit, mahdollista käyttää käyttäjäkohtaisia tasoja.

Novapoint Road Marking

Suomen versioon

  • KORJATTU: “Hidasteet” puuttui 'Default' piirtosäännöstä.
  • KORJATTU: Ominaisuuksien muokkaus - AutoCAD ikkunassa voidaan muokata 'Hidasteita'
fi/np/release_notes/np21/np21fp1/start.txt · Last modified: 2018/09/12 17:54 by vn_fi_plo