Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 21

 

Julkaisupäivämäärä: 09.05.2018

Kansainvälinen versio, Novapoint 21-version ensimmäinen julkaisu

Versiopäivitysohje - projektien päivittäminen versiosta 20 versioon 21

Versiopäivitys-FAQ - kysymyksiä ja vastauksia

Tunnetut ongelmat

 

Novapoint Base

Yleiset

Uusi Novapoint pääversio. Päivitetyt tai luodut uudet mallit eivät ole yhteensopivia aikaisempien versioiden kanssa. Lisätietoja tästä mallin päivittämisestä.

PARANNUKSET: Tämä päivitys sisältää useita yleisiä virhekorjauksia ja parannuksia eri toimintoihin.

PARANNUKSET: Kohdeluettelo

Kohdeluokkien määrää on vähennetty, ja attribuuttien sekä metatiedon käyttöä lisätty. Nämä ovat yleisiä suosituksia mm. buildingSMARTin puolelta ja IFC-formaatin käytön osalta. Kohdeluokkien metatietoihin kirjoitetaan myös sovellus joka on sen luonut ja mihin suunnittelun osa-alueeseen se kuuluu.

Kaikkiin kohdeluokkiin on lisätty mahdollisuus hyödyntää lineaarista sijaintia.

PARANNUKSET: Projektien koon maksimirajoitus (8GB) on poistettu. Jatkossa voidaan yhä käsitellä laajempia malleja Quadrissa.

PARANNUKSET: Oletuspiirtosäännön esitysasua on parannettu ja tyyliin on lisätty uudet kohdeluettelon määritykset. Esitysasua on parannettu myös leikkauskuvissa. 3D ikkuna sisältää myös liikkuvat pilvet ja veden (kohdeluettelo 'WaterBody') sekä paremman puiden esiintymisen. Puihin on lisätty automaattinen renderöinti, sisältäen myös kasvitieteellisen nimen.

Ohessa on video parannetusta poikkileikkausikkunasta: Ucl0VanCJ0s

Ohessa on video metsäalueista: ydvEVKEoZtY

PARANNUKSET: Taivaan ja maan renderöinti.

Taivaan ja maan renderöinti 3D-näkymässä on päivitetty lisäämällä animoidut pilvet. Käyttäjä voi painaa C mikäli haluaa että pilvet liikkuvat jatkuvasti.

Ohessa videoesimerkki liikkuvista pilvistä: xr7KFX1Mn-Q

UUTTA: Liikkuva vesi 3D-näkymässä.

Liikkuva vesi mahdollistaa realistisempien meri- ja vesialueiden mallintamisen. Suositellaan käytettävän laajoissa vesialueissa.

Ohessa esimerkkivideo: MzrRCCpjrIo

PARANNETTU: Dynaaminen kysely

Käyttäjä voi tehdä sekä paikallisen että kohdeluetteloon perustuvan suodatuksen. Tämä helpottaa suodattamaan/luokittelmaan tietyn informaation.

Ohessa video jossa toiminto on esitetty: cS1wTvuzafY

Sijaintikyselyyn voi nyt lisätä halutulle paaluvälille. Tämä toiminto on hyödyllinen etenkin geometrioihin kohdistuvissa kyselyissä ja niiden uloskirjoittamisessa esim. LandXML-formaattin.

Ohessa video jossa toiminto on esitetty: 0Xbosm4Ng8E

POISTETTU: 21.10-versiossa Murtoviivojen muokkaus-työkalut on poistettu.

Selain

UUTTA: Selainikkunassa voidaan mallista hakea tehtävät tyypeittäin:

Ohessa video jossa toiminto on esitetty: PhDMb0h2BcQ

UUTTA: Kaikki tehtävät sisältävät 'Kopioi muunnintiedosto'

Muunnintiedoston kopiointi ja liittäminen toiseen tehtävään:

Ohessa video toiminnosta: 7YIyc1aHmEc

UUTTA: Selain-ikkunassa voidaan nähdä elementtien 'Verkot'. Tehdessä uusi geometria (väylä-,rata- tai vesihuolto tehtävä), luodaan automaattisesti 'Linkki' yhteyksistä.

N > Asetukset

MUUTETTU: Oletus esitystavan asetus 3D ja leikkausnäkymissä on Default. Käyttäjä voi vaihtaa oletusta ohjelman asetuksissa N→Asetukset

Aloitus

PARANNETTU: Aloitus > Trimble Quadri > Jaa

Jakamiseen on lisätty informaatiota jaettavaksi tulevan datan (Mb) määrästä; yhteensä, objektikohtaisesti ja tehtäväkohtaisesti. Tämä auttaa arvioimaan aikaa joka kuluu kun tiedot jaetaan tietomallipalvelimelle. Lisäksi nähdään mitkä kohteet/tehtävät saattavat aiheuttaa ongelmia.

Tuo

PARANNETTU: Tuo > Tuo > Tuo tiedosto

Muunnintiedostoja on parannettu etenkin väylä/rata/vesihuollon geometrioiden tuonnin yhteydessä. Myös IFC ja GML muuntimia on parannettu.

UUTTA: Tuo > Projekti > Asetukset

Projektikohtaisiin asetuksiin on mahdollista lisätä muunnitiedostot ja piirtoasetukset, tehtävän mallipohjat ja tasoasetukset. Nämä asetukset ja mallipohjat on kiinni mallissa ja ne voidaan jakaa myös Quadri palvelimelle. Lue lisätietoja Projektikohtaisista asetuksista: täältä

Katso video kuinka tätä toimintoa käytetään: Nafdgdo8QxM

UUTTA: Tuo > Sketchup > SketchUp (BETA)

Nyt on mahdollisuus käyttää Trimble SketchUpia Novapointissa. Novapointista voidaan viedä aineisto SketchUpiin ja takaisin. Käyttäjä voi valita työskenteleekö hän SketchUp Free/Shop vai Pro version kanssa. Lisätietoja (reference guide) täällä

MALLINNUS

PARANNETTU: Pyyhkäise ja Pursota

Tilavuuslaskenta solid-objekteista (pyyhkäisy ja pursotus). Tilavuudet voidaan esittää Taulukossa.

Ohessa esimerkkivideo: KpZDWbwiF-I

PARANNETTU: Nykytila > Siirrä pystysuunnassa

Siirrä pystysuunnassa toimintoa on parannettu ja lisätty uusi toiminto laskennan prioriteetille. Tehtävään on lisätty asetukset ja yleiset attribuutit. TIN priorityssä käyttäjä voi antaa laskennalle prioriteetin kun käytetään useampaa tehtävää.

Katso oheinen video kuinka prioriteettia käytetään laskennassa: zHA4QunB1qA

UUSI: Suunnittelu > Liittymä

Liittymäobjektin luonti on nyt mahdollista luoda käyttäen perusjärjestelmässä olevia geometrioita.

Tämä toiminto antaa mahdollisuuden luoda T-/X-liittymän tai kiertoliittymän kahdesta geometriasta. Suunnittelu tapahtuu parametrisesti dialogissa ja lopputulos nähdään mallissa 3D-ikkunassa.

Liittymä-tehtävä EI TARVITSE lisenssiä Novapoint Roadiin mutta vaatii erillisen asennuksen joka on ladattavissa Novapoint-sivuilta.

UUSI: Suunnittelu > Waterways

Lisätty Vesiväylän (Waterways) moduuli. Pää ominaisuudet:

 • Vesiväylän geometrian suunnittelu
 • Laivan mitoitus
 • Reunalinjojen laskenta
 • Määräraportit
 • Korkeustyökalut
 • Squat analyysi
 • Kansainvälinen merenkulkukirjasto

PARANNETTU: Suunnittelu > Maastonmuotoilu

Tähän versioon on tehty lukuisia korjauksia ja parannettu toiminnon vakautta.

UUSI: Suunnittelu > Tilavuusobjekti

Tällä toiminnolla voidaan laskea tilavuus kahden pintamallin välillä Novapoint Basessa.

Ohessa video toiminnon esittelystä: eCfT2V6CZcw

Huom! 21.10-versiossa toiminto korvaa Laske massat kolmioista-toiminnon.

Näkymä

UUSI: Tietoikkuna > Topologia

Topologia-ikkunasta nähdään väylämalliin liitetyt Linkit.

Katso video Linkkien käytöstä: YNFe-xA0vys

UUSI: Esitystavat > Taulukko

Tämä on uusi esitystapaikkuna. Tehtävän tiedot esitetään taulukkomuodossa mm. tehtävän yhteenveto, määrä- ja massatiedot, ym. Tilapäisen taulukon voi muodostaa suoraan tehtävän alta > hiiren oikealla > Näytä taulukossa.

Katso video kuinka käytät taulukko-toimintoa: Ryw68zYs3Js

PARANNETTU: Esitystavat > Esitystapojen muokkaus

Esitystapojen muokkaus-työkalua on parennettu joiltakin osin: SystemNode and Enable in PresentationSetup

Lisätietoja Esitystapojen asetusten muokkaus

Vie

UUSI/PARANNETTU: Vie > Vie

Katso esimerkki Vie-toimintojen parannuksista: C_GcEAHuVvU

UUSI: Publish to > HoloLens

Publish to HoloLens mahdollistaa uloskirjoituksen SKP tiedostoon. Lue lisää täältä

Novapoint Road

UUSI: Geometria-tehtävä

Geometriatehtävässä valitaan mallipohjasta millaista geometriaa ollaan luomassa. Geometriatehtävä luo myös Linkin topologiaan. Geometrian tyyppiä voidaan muuttaa myöhemmin. Road Alignment -tyyppisiksi määritetyt geometriat ovat käytettävissä vain väylämallien mittalinjaksi (Road), kun taas esim. Railway Alignment -tyyppiset geometriat ovat käytettävissä vain ratamalleihin (Railway).

Mikäli käytetään geometriatyyppiä Non-Alignment Line, luodaan geometria ilman linkitystä topologiaan. Tällaisia geometrioita ovat esim. reunalinjoina käytetyt geometriat.

Lisätietoja geometriatehtävästä löytyy oheisesta videosta täältä.

UUSI: ENNEN VERSIOTA 21 TEHDYT TEHTÄVÄT

Kun työskennellään geometrioiden, väylien, ratamallien ja vesihuoltotehtävien kanssa jotka on tehty aikaisemmalla versiolla kuin 21, täytyy tehtävät päivittää.

 • Geometriatehtävä:Muokkaa tehtävää valitsemalla oikea geometrian mallipohja.
 • Väylätehtävä: Laita muokkaustila päälle ja valitse Valmis.

Edeltävät tehtävä on päivitettävä ennen uuden tekemistä.

UUSI: 64-BIT CODING

Väylä-, rata- ja vesihuolto laskennat toimivat nyt 64-bittisellä alustalla. Tämä antaa mahdollisuudet parempaan suorituskykyyn.

UUSI: SOLID

väylämalli luo SOLID-objekteja. Solidit luodaan rakennekerroksista, leikkaus- ja täyttötasoista.

SOLID objekit mahdollistavat tilavuustiedon tallettamisen tietomalliin.

SOLID objektit mahdollistavat myös rasteroinnin esittämisen pituus- ja poikkileikkaustehtävissä.

UUSI: KOHDELUOKKIA

Lisätty muutamia kohdeluokkia lisää väylämallitehtävään.

väylän yläpinta:
Tämä on pysynyt ennallaan.

Rakennekerrokset:
Väylän rakennekerrokset talletetaan kohdeluokkaan RakenneKerros. Eri rakennekerrokset erotellaan käyttäen attribuutteja. Tähän kohdeluokkaan voidaan tallettaa erilaisia geometriatyyppejä (solidit, pinnat).

Erottelu eri rakennekerrosten välillä tehdään käyttäen attribuutteja:

 • layerDescription/designation: rakennekerroksen nimi (kulutuskerros, kantava, jakava, …)
 • layerDescription/keyIdentifier: rakennekerroksen numero esim. Jakava kerros 2
 • layerDescription/name: rakennekerroksen nimi kokonaisuudessaan (ei lokalisoitu) PAVEMENT_BINDER_COURSE_2

Leikkaus:
Kaikki leikkaukset (pintamaan/kasvillisuuden poisto, massanvaihto, maa/kallioleikkaus) talletetaan tälle kohdeluokalle käyttäen solid-objekteja. Erottelu tehdään earthenMaterial/civilEngineeringClassification -attribuutin kautta.

TäyttöPinta:
Täyttö -tyyppiset objektit talletetaan tälle kohdeluokalle. Erottelu tehdään attribuuteilla FillPurpose ja detailedVolumeDescription.

VäylänPohja:
Väylän alin pinta talletetaan tälle kohdeluokalle ja jaetaan eri osiin riippuen siitä ollanko leikkauksessa tai täytöllä.

VäyläAlueenTyöpinta:
Tälle kohteelle talletetaan väylämallin alin pinta.

UUSI: Taulukkonäkymä

Valitse hiiren oikea > Näytä taulukossa nähdäksesi väylän tiedot taulukkomuodossa. Katso lisätietoja videolta täältä.

PARANNETTU: OLETUS PIIRTOTYYLI

Oletus esitystavan asetusta on päivitetty monin tavoin. Lisätietoja: täällä.

Väylässä:

 • Enemmän tekstuuritietoja
 • Erottelu Väylä ja Rata
 • Väylämallin tekstuurit Solideina
 • Korkeuskäyrät kaikista väylän yläpinnoista
 • Veden virtausnuolet kaikille väylän yläpinnoille

UUSI: RISTEÄVIEN VIIVOJEN SIIVOUS

Tapauksissa joissa väylämallin taiteviivat risteävät, siivotaan automaattisesti.

UUSI: KOPIOI MUUNNINTIEDOSTO

Muunnintiedoston kopiointi suoraan tehtävästä. Toiminto löytyy valitsemalla tehtävä > hiiren oikea > Kopioi muunnintiedosto. Muunnitiedosto voidaan liittää toiseeen tehtävään hiiren oikea > Liitä muunnintiedosto.

UUSI: LIITTYMÄ-TEHTÄVÄ

Tämä on uusi tehtävä. Tällä tehtävällä voidaan luoda liittymäobjekti kahdesta geometriasta. Työkalu pohjautuu Trimblen Tekla Civil -sovelluksen vastaavaan työkaluun.

Tämä toiminto mahdollistaa T/X liittymän sekä kiertoliittymän luonnin. Toiminto luo 3D-objektin pinnoista ja geometrioista.

Liittymätyökalua varten tulee ladata ja asentaa erillinen ohjelma novapoint.com -verkkosivuilta

Pikaohje PDF liittymätyökalun käytöstä.

Erikseen ladattava liittymätyökalu löytyy: täältä.

MUUTETTU: KORVATTU *.GEN AND *.IND FORMAATIT

Vaihdettaessa 32-bittisestä 64-bittiseen on tidostomuotoja jouduttu vaihtamaan.

 • DMI/DMR tiedostot sisältävät väylämallin tuloksen. Nämä korvaavat entiset 'GEN-tiedostot' (aikaisemmin 6 tiedostoa).
 • PARAM tiedosto korvaa entisen IND-tiedoston. Se on XML-tiedosto jolloin voidaan käsitellä paremmin suurempia tietomäärää.

*.GEN ja *.IND voidaan käyttää edelleen tehtäessä väylämalli-tehtävä mutta uusia tiedostomuotoja ei voida käyttää aikaisemmissa (NP20 ja vanhemmat) versioissa.

POISTETTU: LIITETYT MALLIT

Tätä toimintoa ei ole enää saatavilla erikseen. Jatkossa käytetään kuvitusobjekteja. Lisätietoja tästä: Poikkileikkausten katseluikkuna.

POISTETTU: MITTAUSTIEDOT

Mittaustiedot-toimintoa ei löydy enää väylämallista. Uloskirjoitus on lisätty suoraan Novapoint Base > Vie > Vie-toimintoon.

PARANNETTU: 3D NÄKYMÄT

Nyt on saatavilla parempi ja selkeämpi 3D näkymä väylämallista.

KORJATTU: Tietyissä tapauksissa esiintyvät piikit ensimmäisellä lasketulla paalulla.

KORJATTU: Väylämallin pohjan oikominen tietyissä tapauksissa

KORJATTU: Sisäluiskassa esiintynyt virhe tietyissä tapauksissa ojien erikoisasetusten käytön yhteydessä (oja täytöllä)

POIKKILEIKKAUSTEN KATSELUIKKUNA

UUTTA: Aktivoimalla hiiren oikealla väylämalli, valittavaksi tulee kaikki mallin muokkaustyökalut. Hiiren oikealta löytyy myös raportti 'Virheistä ja varoituksista'.

UUTTA: Hiiren oikea nappi toimii myös kuvitusobjekteissa (väylä- ja ratamalleista), antaa valittavaksi kyseisen mallin muokkaustyökalut.

UUTTA: Kuvitusobjektien (väylä- ja ratamallien) rakentaminen tapahtuu suoraan hiiren oikealta löytyvästä valikosta.

Nähdäksesi kuvitusobjektien tuloksen poikkileikkausikkunassa, täytyy myös aktiivinen väylämalli laskea uudelleen.

UUTTA: Teksti vasemmassa alakulmassa poikkileikkausikkunassa

 • Näyttää mitä muutoksia malliin tehdään laskennan yhteydessä
 • Näyttää virheet ja varoitukset kyseisellä paalulla

Tämä ominaisuus voidaan asettaa ON/OFF tilaan Asetukset-dialogista.

LASKENTA

Väylämallin laskentaan on tehty parannuksia siten että laskenta tapahtuu samalla tavalla riippumatta mitä painiketta käytetään (esikatselu, paalujen päivittäminen poikkileikkausten katseluikkunassa, Valmis-painike)

MUUTETTU: Laskentadialogi on poistettu. Laskennan tulos näkyy edelleen Novapoint Base-tietoikkunassa.

Vanha 'Virheet ja varoitukset'-dialogi on saatavilla:

 • Hiiren oikea poikkileikkauksen pinnasta poikkileikkausikkunassa
 • Työskennellessä vanhalla VIPS-työkalulla.

VÄYLÄN PINNAT

UUTTA/PARANNETTU: Väylämallien pintojen numerointi on muutettu, pintanumeroa 1.1 vastaa nyt 1.01.

UUTTA: Käytettävissä on nyt 19 pintaa jokaisessa pintaryhmässä.

UUTTA: Kun lisätään väylämalliin uusi pinta, nähdään sen tuottama kohdeluokka. Tämä helpottaa pinnan valinta, mutta ei rajoita sitä. Samantyyppiset pinnat näkyvät samalla tavalla eri näkymissä.

UUTTA: Hiiren oikea pinnan kuvauksessa antaa vaihtoehdot 'Tallenna/poista pinnan ulkoreunasta geometria'. Tämä on myös mahdollista kuvitusobjekteina esitetystä väylä- ja ratamalleista.

MUUTETTU: 'Tallenna pinann ulkoreunasta geometria' antaa mahdollisuuden tallentaa geometria suoraan väylämalli-tehtävän alle tai vaihtoehtoisesti listaan erikseen.

UUTTA: Valittaessa joko 'Vasen tai Oikea' puoli pinnan kuvauksista, voidaan tallentaa/poistaa hiiren oikealla geometria viimeisestä pinnasta.

PARANNETTU: Dynaamisesti luodun geometrian nimeämistä on parannettu: P_#TaskName#_#SurfaceNumber#

 • Vanha nimi: P_-3.3_Road 2
 • Uusi nimi: P_Road 2_-3.3

RAKENNEKERROKSET

UUTTA: Nyt on käytettävissä 10 rakennekerrosta, lisätty 'Kantava 3 ja Jakava 3'.

SANEERAUS

PARENNETTU/KORJATTU: Saneeraustoiminto on kirjoitettu osittain uudestaan. Väylän rakennettavat kerrokset toimivat nyt, ja reuna-alueilla voidaan käyttää lyhyempiä etäisyyksiä saneerausta rajoittavaan geometriaan.

MINIMI OJAN SYVYYS

PARANETTU: Erotusmerkkinä voidaan käyttää sekä pilkkua (,) että pistettä (.)

GEOMETRIAN SUUNNITTELU

UUTTA: Magic Wand-työkalu korjaa tilanteen jos käytetään liian isoa kaarresädettä ja laskenta ei ole OK.

KORKEUSKÄYRIEN PIIRTO VÄYLÄMALLISTA

MUUTETTU: Korkeuskäyriä ei piirretä enää AutoCADin puolelta vaan piirto tapahtuu Base-käyttöliittymässä.

Novapoint Water and Sewer

Novapoint Road Sign

Suomen versioon

 • UUTTA: 3D- liikennemerkit.
 • UUTTA: Lisätty Ribbon-valikko
 • PARANNETTU: Lisätty 'Harmaa' esitystapa
 • KORJATTU: 612 - Pinta-alalaskenta ei toiminut aina oikein

Novapoint Road Marking

KAIKKI VERSIOT

 • PARANNETTU: Piirtosäännöksi on määritetty 'Default'
fi/np/release_notes/np21/np21/start.txt · Last modified: 2019/07/05 05:29 by vn_fi_emeliina