Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 21.FP2a

 

Julkaisupäivämäärä: 30.11.2018

Trimble Quadri

KORJATTU: Joissain tapauksissa jako PC:ltä serverille pysähtyi, virheilmoitus tiedoston luonnin epäonnistumisesta.

Tuo

PARANNUKSET: Korjattu quadrimallien tuonnissa joissain tapauksissa esiintynyt häiriö.

Paikallisten mallien tuonti NP20:sta NP21:een

Parannettu mallien tuontia Novapoint 20:sta Novapoint 21:een.

Easy Access

PARANNUKSET: Korjattu joidenkin pintojen katoaminen tuotaessa pintamalleja Easy Accessiin.

Novapoint Water&Sewer

Korjattu ongelma jossa ei ollut mahdollista asettaa kaivannon johto-osille eri seinämäkaltevuuksia.

Massaraporteissa korjattu 90 asteen kulman käyttämisestä aiheutuneet väärät arvot.

Novapoint Road

Korjattu ongelma joka tietyissä tapauksissa saattoi aiheuttaa perusjärjestelmän kaatumisen kun väylämallista luotiin massaraportti.

fi/np/release_notes/np21/np21fp2a/start.txt · Last modified: 2019/03/12 17:24 by vn_fi_plo