Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Tunnetut ongelmat (Known issues)

Novapoint Bridge
  • Novapoint Bridge on epävakaa tietyissä tilanteissa
Novapoint Road/Railway
  • Rasteroidut poikkileikkaustulosteet eivät käytettävissä AutoCADin puolella. Basen puolella voidaan tuottaa leikkaukset jossa massat esitetään solid-objekteina.
  • Kaikkia samoja massaraportteja kuin mitä 20-versiossa on ollut, ei ole toistaiseksi käytössä. Raporttien nimeänä on väliaikaistiedoston nimi, käyttäjän pitää tallettaa halutulla nimellä exce-raportti.
  • Basessa ei ole tarvittavia mallipohjia taiteviiva-aineiston tuottamiseen Railway-moduulilla tehdystä ratamallista
  • Väylämalleista tuotetaan toistaiseksi vain taiteviivat, ei itse pintamalleja
  • Railway-moduulissa tunnistettu tukikerroksen satunnainen epälooginen käyttäytyminen (rakennekerros ei pääty tukikerrospintaan)
Novapoint Water&Sewer
fi/np/release_notes/np21/np21/known_issues.txt · Last modified: 2018/09/12 15:54 by vn_fi_plo