Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Automatisk svepning

Syftet med detta val är att generera geometrin för 3D-objektet utifrån den information som finns sparad på indataobjektet som attribut. För att skapa en automatisk svepning, gör följande:

Börja med att göra ett urval av objekt som ska användas som indata. Gå därefter till Inställningar och Indata - automatisk svepning

Välj objekttyp som ska användas. Alla objekttyper som ingår i urvalet i steget ovan visas i listan men det går bara att välja en objekttyp per aktivitet.

Svepfunktionen kontrollerar sedan indataobjekten mot vald objekttyp ovan och skapar endast solider för just den objekttypen. Välj därefter önskat attribut för att beskriva form, referenspunkt, yttre höjd/radie, inre höjd/radie etc. Läs mer om varje steg i listan nedan:

Om valda attribut har tilldelade värden för de objekt som ingår i urvalet kommer dessa att användas. Vidare så finns det kryssboxar som styr hur beräkningarna ska utföras. Dessa är som följer:

OBS! Om inga val görs för automatisk svepning används inställningarna som görs i ribbonfältet för svepverktyget. Om inställningarna är utgråande i ribbonfältet visar detta att värdena från automatisk svepning kommer användas.

se/np/base/reference/sweep/automatic_geometry_generation.txt · Last modified: 2017/08/14 14:33 by vn_se_heb