Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 21 FP2a

  • Novapoint 21 fungerar tillsammans med AutoCAD 2017, 2018 och 2019
  • Vid användande av Quadriserver måste denna vara uppgraderad till version 3.0 eller senare
  • Modeller som är skapade i en tidigare version av Novapoint kommer att uppgraderas om de öppnas i Novapoint 21. Efter uppgraderingen kan modellen inte öppnas av tidigare versioner av Novapoint. Dock så skapas en backup av modellen innan själva konverteringsprocessen startar.
  • Användare med grafikkort från NVIDIA bör uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version för optimal prestanda och stabilitet

Släppt: 2018-11-30

Kända fel och brister

Hur modeller migreras från Novapoint 20 to 21

FAQ för uppdatering av modeller från Novapoint 20 to 21

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Anläggning | GeoSuite | Easy Access | Trafiknät |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Dela till Trimble Quadri

Rättat: Flera användare har haft problem med att dela ändringar till Quadri. Ett felmeddelande enligt bilden visades då en fil inte kunde skapas korrekt.

Sätt in

Rättat: Import av en quadrimodell kunde i vissa fall leda till att aktiviteternas resultatobjekt raderades.

Uppdatering av en lokal quadrimodell från Novapoint 20 till Novapoint 21

Förbättrat: Funktionen för att uppdatera en modell har nu förbättrats så att objektkatalog för Novapoint 21 FP2 är tillagd.

Easy Access

Rättat: En stor andel av ytorna från vägmodellen togs inte med vid export till Easy Access.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Konstruktion

Rättat: Ändra släntlutning på olika sektioner blev fel. Inställningarna för första delsträckan användas på alla delsträckor, även om efterföljande sträckor hade andra lutningar.

 
 
 
 
 
 
se/np/release_notes/np21/np21fp2a/start.txt · Last modified: 2018/11/30 12:26 by vn_se_heb