Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Tegn Vegmodell

Velg flater

Når du skal tegne ut vegmodellen, legg merke til hurtigvalgene for hvilke flater som skal tegnes. Disse ligger i tittelen på de to første kolonnene, Bruk og Flate. Ved hjelp av dem kan du velge alle, bare høyre eller venstre side, eller ingen, og deretter velge bare visse grupper. En veldig rask måte å endre på hvilke lag og farger som skal brukes ved uttegning.

Ytterkant og grenser

En lite kjent funksjon i Tegn vegmodell er muligheten for automatisk å beregne og tegne ytterkant og eiendomsgrenser for vegen. Grensene defineres i Vegmodellen under Data - Sideområde - Eiendomsgrenser, der man legger inn hvor mange meter grensene skal være fra fylling, skjæring og skulderkant. Disse verdiene kan så tegnes ut direkte om man huker av for Grenser i Tegn vegmodell, selvsagt med tilstrekkelige valg for lag og farge.

Koter i NP21

Uttegning av koter i Novapoint 21 er pr idag ikke tilgjengelig. Alternativet er å benytte en planpresentasjon med koter som tegneregel og tegne ut dette, eller å bare se resultatet i 2D/3D-visning.

  1. Lag en Planpresentasjon
  2. For det dynamisk utvalget;
    Oppgave: Velg vegoppgave® du ønsker å ha med.
    Gå til Objekter i dialogen og legg inn et globalt filter på Medium = På terrenget.
  3. Velg presentasjonsregel for koter som følger installasjonen, eller en annen presentasjonsregel om man har en som er egendefinert.
  4. Trykk OK på presentasjonsoppgaven og lukk oppgaven.
  5. Tegn ut til CAD som egen tegning (fra Novapoint) eller som del av eksisterende tegning (Tegn Planpresentasjon fra Novapoint-menyen i CAD)

Eksempel for hvordan man setter globalt attributtfilter for Medium:

Planpresentasjonen kan endres og gjenbrukes med andre oppgaveutvalg og tegnes på nytt ved en senere anledning.

Koter og vannavrenning er også tilgjengelig direkte i Quadri-modellen via tegneregel:
Default tegneregel > Alle objekter > Planlagt > Veg > Kontroll > Høydekurve > Overflate
Default tegneregel > Alle objekter > Planlagt > Veg > Kontroll > Vannavrenning
no/np/road/faq/draw_roadmodel/start.txt · Last modified: 2019/06/11 21:07 by vn_no_dso