Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Hvordan starte Novapoint

Bruk denne prosedyren for å starte NovapointDCM 19:

MOUS_ICO Dobbeltklikk Novapoint-ikonet på skrivebordet
MOUS_ICO Klikk Start > Alle Programmer > Novapoint > Novapoint 19

NovapointDCM Basis lastes. AutoCAD lastes ikke første gangen.

Hvordan starte AutoCAD fra Basis

Bruk denne prosedyren til å starte AutoCAD fra Basis:

Finn funksjonen her:

MOUS_ICO Knappen “Start AutoCAD” i statuslinjen nedre i høyre hjørnet av Basis

Klikk på “Start AutoCAD” og AutoCAD vil lastes opp og kobles til Novapoint.

Start opp AutoCAD når Novapoint startes

Bruk denne prosedyren til å konfigurere NovapointDCM Basis slik at AutoCAD alltid startes sammen med denne:

1. Klikk pilen på Start AutoCAD-knappen, se beskrivelsen over.

2. Huk av for “Autostart AutoCAD når man starter Novapoint”

Lukk Basis automatisk dersom AutoCAD lukkes

Bruk denne prosedyren for å konfigurere NovapointDCM Basis slik at denne automatisk lukkes dersom AutoCAD lukkes:

1. Klikk den sammen pilen som nevnt i punktet over.

2. Huk av “Lukk Novapoint automatisk når man lukker AutoCAD”

Autocad må lukkes før Novapoint dersom begge programmene kjører.
no/np/base/whotostartnovapoint/start.txt · Last modified: 2014/03/05 05:04 by vn_no_iki