Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint Viewer

Version 20.00.FP6

Versjon 19.30

Novapoint Viewer er i utgangspunktet nøyaktig det samme programmet som Novapoint Base, men med følgende forskjeller:

 • Modellen er “Read Only” - d.v.s. det er ikke mulig å skape eller redigere innholdet i modellen.

Kjente feil

Språk

Hvis du ønsker å endre språk, kan dette gjøres på følgende måte:

 • Gå til installasjonsmappen - f.eks. “C:\Program Files\Vianova\Novapoint\Viewer\19.30”
 • Finn “Novapoint.ConfigSwitcher.exe” og start denne
 • Velg ønsket innstilling for <konfigurasjon> og <språk>
 • Start “Novapoint Viewer”

Språk kan også settes ved å bruke en parameter i oppstartsfilen;

 • Finn snarveien og ikonet til programmet, bruk høyre museklikk meny, velg “Properties”
 • Finn tekststrengen “C:\Program Files\Vianova\Novapoint Viewer\NovapointViewer.exe”
 • Legg til -language:nor
 • “C:\Program Files\Vianova\Novapoint Viewer\NovapointViewer.exe” -language:nor
 • Trykk “Apply”

Følgende språk er støttet:

 • -language:eng = engelsk
 • -language:nor = norsk
 • -language:swe = svensk
 • -language:dan = dansk
 • -language:fin = finsk
 • -language:fra = fransk (delvis)

Versjon 19.20

Novapoint Viewer er i utgangspunktet nøyaktig det samme programmet som Novapoint Base, men med følgende forskjeller:

 • Modellen er “Read Only” - d.v.s. det er ikke mulig å skape eller redigere innholdet i modellen.

Kjente problemer

 • “Topics” er ikke aktivert som standard. Dette skyldes at enkelte pc'er kan får problemer med skalering av vinduene i programmet. Hvis du ønsker tilgang til “Topics” - start programmet med oppstartsikonet “Novapoint Viewer - Topics” som er inkludert i installasjonen.

Språk

Det er foreløpig ikke lagt inn mulighet for å skifte språk i programmet. Hvis du ønsker et annet språk kan du gjøre som følger:

 • Finn snarveien og ikonet til programmet, bruk høyre museklikk meny, velg “Properties”
 • Finn tekststrengen “C:\Program Files\Vianova\Novapoint Viewer\NovapointViewer.exe”
 • Legg til -language:nor
 • “C:\Program Files\Vianova\Novapoint Viewer\NovapointViewer.exe” -language:nor
 • Trykk “Apply”

Følgende språk er støttet:

 • ingen = engelsk (standard)
 • -language:nor = norsk
 • -language:swe = svensk
 • -language:dan = dansk
 • -language:fin = finsk
 • -language:fra = fransk (delvis)
no/np/base/viewer/start.txt · Last modified: 2018/01/12 13:56 by vn_no_lst