Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Introduksjon til Basis

Du benytter Novapoint Basis til å sette opp og administere oppbyggingen av en Quadri-modell, enten som en enbruker-modell eller som en samhandlingsmodell, ved å legge den i nettskyen - Quadri.

Ved hjelp av Novapoint Basis oppretter og forvalter du alle oppgavene i prosjektet, og med den unike koblingen til AutoCAD-miljøet med alle fagmodulene til Novapoint, kan du utføre prosjekteringsoppgavene.

Mange av fagmodulene lagrer direkte tilbake til Quadri-modellen, slik at denne fungerer som en samordningsmodell i prosjektet. Videre kan du da benytte Novapoint Basis sine vinduer til å utforske og kvalitetssikre Quadri-modellen.

no/np/base/introduction_to_base/start.txt · Last modified: 2018/03/01 12:56 by ler