Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Import

Du kan lese inn informasjon fra filer til den aktive Quadri-modellen. Gjennom importprosessen refererer vi til fil(er) som kilden og til den aktive Quadri-modellen som mål.

NB! hvis din perm inneholder mer enn én Quadri-modell, må du huske å sette den riktige til aktiv ved å høyreklikke på Quadri.modellen i utforskervinduet og velge Sett aktiv.

Når du importerer en fil vil du få en oppgave (av type import) i prosessmodellen, som dokumenterer hva du har gjort. I dette tilfellet hva du har har importert, når du gjorde det, hvilken konverteringsregel du brukte mm.

I tillegg vil du få et oppgaveresultat. I dette tilfellet et sett objekter som ble importert til modellen. Objektene blir lagt til objektmodellen og oppgaven får en resultatspørring som husker hvilke objekter som ble skapt ved importen.

Gjør om igjen en import

Hvis en fil er endret siden importerte den, så kan du importere den på nytt.

Høyreklikk på oppgaven i utforskeren og velg Rediger. Klikk OK.

Siden import-oppgaven har all den informasjon den behøver fra forrige gang den ble kjørt. vil den gjenta importen med den nyeste versjonen av filen (forutsatt at filnavn og katalog er den samme).

no/np/base/importing/start.txt · Last modified: 2012/10/22 11:07 by vn_no_nma