Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Komme i gang

Velkommen som bruker av Novapoint! Da er det bare å komme i gang - du har nå flere mulige opsjoner:

  • Opprette en nytt enbruker Quadri-modell
  • Opprette et nytt samhandlingsprosjekt i Quadri
  • Åpne en perm eller Quadri-modell
no/np/base/getting_started/start.txt · Last modified: 2018/03/01 13:04 by ler