Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Vinduene plan, 3D, lengde- og tverrsnitt

De aktive vinduene i Novapoint 19.10 oppdateres ikke alltid etter at en oppgave er redigert. Hva kommer dette av og hva kan en gjøre?

Svar: Det kommer litt an på hvordan brukeren har åpnet vinduet (høyreklikk i Utforsker eller laget en Presentasjon-oppgave). Noen kombinasjoner av valgte noder i Utforsker gjør det vanskelig å opprette et dynamisk utvalg for vinduet som igjen fører til at de ikke reagerer på endringer i oppgavene. Vinduene som vises kan anses som «snap shots» og vi har ikke noen ‘Refresh’ funksjon på vinduene. Når en ikke ser endringer i vinduet en har åpent, bør en lukke dette og åpne nytt for å kunne se endringer.


Kan en bruke tegneregler fra Novapoint 18 i Novapoint 19?

Svar: Nei, man kan ikke få brukt tegneregler fra Novapoint 18 i Novapoint 19DCM

Jeg laget min egen tegneregel i Novapoint 19.10, den virker ikke i 19.20. Hvordan fikser jeg det?

Svar: Ny teknologi brukes nå for plan- og 3D-vinduene. På grunn av dette må man oppdatere egendefinerte presentasjonsregler laget for planvinduet med tidligere versjoner av 19. Dette gjøres ved å åpne tegneregelfien i en texteditor (som notepad) og erstatte alle OpenGL renderhandlere med nye OSG renderhandlere (Søk OpenGL og erstatt OSG). Etter at dette er gjort erstattes alle Vianova.Novapoint.Core.UI.LineStyleOSGRenderHandler, Novapoint.Core.UI.StyleOSGRenderPlugin med Vianova.Novapoint.Core.UI.OSG.LineStyleOSGRenderHandler, Novapoint.Core.UI.StyleOSGRenderPlugin

I 3D visningen ‘flyr’ noen av trærne over terrengoverflaten. Hvordan kan en enklest mulig endre høydereferanse fra topp til bunn tre og vice versa?

Svar: Tre-symbolene som brukes i 3D-vinduet (tegneregelen 3D Basis) settes inn som bunn tre i punktet for treet. For å få trær til å flytte seg til bakkenivå, bør en bruke Flytt vertikalt funksjonen.


WMS-server: Klarer ikke å koble til WMS-server. Hva kan jeg gjøre?

Svar: Brukergrensesnittet for tilkobling mot WMS blir annerledes i 19.20. I 19.00 og 19.10 anbefaler vi å bruke Stien til Norge i bilder. Koordinatreferansesystemet for WMS-koblingen må også stemme overens med Qaudrimodellens koordinatreferansesystem. For EUREF89 UTM32, så kan EPSG: 32632 i WMS brukes (som vist i bildet under) Se også her

WMS

Sist modifisert: 2014/02/26 15:37 av vn_no_ell