Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Transformasjon

Kan Trimble som leverandør ta ansvar for sikkerheten i prosessen rundt transformering?

Svar: Denne informasjonen er basert på data fra tredjepart, og for Norges vedkommende er det Statens Kartverk, Trimble Quadri bruker transformasjoner fra.

Vi kan som leverandør av programvare ikke garantere for feil i transformasjoner fra tredjepart. Vi kan gi kundene våre guidelines for hvordan dere best utfører prosessen. Hvis dere som leverandør ikke ønsker å ta ansvaret selv, anbefaler vi at dere bruker landmålingsfirma, da dette er deres profesjon. De beste landmålingsfirmaene utarbeider beregningsgrunnlag for dere, de gode leverandørene er også forsikret mht leveranse av denne type tjeneste.»

Hvordan opplyses et om endringer i transformasjonsbibliotekene som følger med NovapointDCM installasjon?

Svar: Endringer i transformasjonsbibliotek noteres i Versjonshistorikk som kommer med hver versjon.

Hvor finner en hvilke transformasjonsbibliotek som er brukt?

Svar: Under N > Innstillinger > Miljø finner man en liste over tilgjengelige koordinat-operasjoner:

Listen er hierarkisk og dersom samme koordinat-operasjon supporteres av to eller flere biblioteker, vil den første i lista benyttes.

Hvor finner en hvilke transformasjonsbibliotek som er brukt?

Svar: Alle objekter som transformeres ved import får en egenskap på under Geometri i Egenskapsvindu med informasjon om transformasjonen. Se på Geometri hvor en finner prosessHistorie og informasjon: fra > til (EPSG-kode) dato og tidspunkt for transformasjon hvilket transformasjonsbibliotek som er brukt:

Sist modifisert: 2016/12/05 13:04 av vn_no_jko