Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Lage resulterende terrengoverflate med vegprosjekt

Når man har et grunnterreng og en eller flere beregnede vegmodeller og ønsker resulterende terrengoverflate, kan man gjøre følgende:

A. Sorter vegmodellene ut ifra hvilken rekkefølge de er beregnet. Hvis f.eks. sideveg F er beregnet på grunnlag av hovedveg A, kommer F etter A i rekkefølgen. Helst bør alle vegmodeller beregnes med tilstøtende veger i beregningsgrunnlaget og en definert rekkefølge.

B. Følg prosedyren i C for vegmodellene i rekkefølge. Hvis påfølgende vegmodeller i rekkefølgen ikke overlapper hverandre, kan du lage en samling med disse modellene og velge denne samlingen i stedet for en enkelt vegmodell.

C. For å lappe sammen en vegmodell (eller en samling ikke-overlappende vegmodeller) med et grunnterreng:

C.1: Opprett en ny “Terrengoverflate”.I “Velg høydegrunnlag”, velg grunnterrenget (som ble brukt som beregningsgrunnlag for vegmodellen(e)). I “Hull”, velg vegmodellen (eller samlingen av vegmodeller), men kun “Planumsavgrensning”. I “Innstillinger”, under “Triangulering”, “Hull”, velg “Destruktiv”.

C.2: Lag enda en “Terrengoverflate”. I “Velg høydegrunnlag”, velg resultatet fra C.1 og vegmodellen (eller samlingen av vegmodeller), men i fanen “Objekter”, velg kun terrenget (MarkdekkeflateUspesifisert) og objekter som utgjør overflate av vegmodellen. Ikke ta med f.eks. planumsavgrensning og lag under bakken.

  1. I “Innstillinger”, “TIN prioritet”, pass på å evt manuelt sortere prioriteringen mellom modellene slik at terrenget står nederst i lista og vegmodellen øverst.
  2. Ikke bruk “Fyll hull”.
  3. Nå skulle du ha 1 terrengoverflate som er summen av grunnterreng pluss vegmodellen(e).

D. Gjenta prosedyren til alle vegmodellene er med.

Disse settingene gir best sjanse for bra resultat i Novapoint 20.

no/np/base/faq/totalsurface.txt · Last modified: 2017/09/18 14:20 by vn_no_khu