Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Eksport til SoundPlan

For å overføre terreng fra Novapoint kan man eksportere en terrengoverflate på ITF-format. Dette letter eksport til Soundplan, som i en nylig oppdatering har en funksjon for import av terreng på ITF-format. Denne har ingen begrensninger i antall triangler, slik en del andre import-funksjoner i SoundPlan har.

Merk at det fortsatt kan forekomme forskjeller pga forskjellig nøyaktighet mellom programmene. Soundplan betrakter to punkt i XY som like dersom avstanden er mindre enn 1mm. Novapoint Basis har høyere nøyaktighet. Imidlertid prøver Soundplan å rette opp dette best mulig under import. Spesielt ved mer eller mindre loddrette flater bør man sjekke hvordan terrenget faktisk ser ut i Soundplan etter import.

no/np/base/faq/soundplan.txt · Last modified: 2017/05/22 11:49 by vn_no_khu