Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Skjære inn vegmodell i ortofoto

For å skjære inn en vegmodell i en 3D presentasjon slik at ikke ortofotoet dekker vegmodellen, gjør følgende:

Klikk her for mer info

no/np/base/faq/skjaere_inn_vegmodell_i_ortofoto.txt · Last modified: 2013/12/11 08:29 by admin