Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Redigering av lagstandard ved tegning av planpresentasjon

Denne oppskriften tar for seg hvordan man legger inn en egen lagstandard ved uttegning av planpresentsjon for veg og jernbane til DWG.

NB: Metoden forutsetter at du har opprettet en plan-presentasjon med presentasjonsoppsett/tegneregel “Veg og jernbane til dwg”.

I Novapoint Basis gå til fanen Leveranse og DWG-eksport. Trykk på knappen for Lagstandardstilordning:

Trykk på Eksport:

Angi et navn på Excel-arket:

Åpne Excel, og åpne arket som akkurat ble eksportert. Legg så til nye kolonner, og gjør ønskelige endringer i lagstrukturen, f.eks. slik bildet under viser.

Avslutt og lagre Excel-arket, så den ikke holdes i minnet av Excel.

Tilbake i Novapoint, og dialogen for redigering av lagtilordning, importer tilbake Excel-fila.

Det vil nå se slik ut:

NB: Dersom fila skal brukes ved en senere anledning, må den importeres til en DWG-eksport-oppgave med samme presentasjonsoppsett/tegneregel som Excel-fila ble eksportert ut fra (“Veg og jernbane til dwg”).

Sist modifisert: 2016/12/07 11:05 av vn_no_jko