Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Hvordan opprette Quadri-modell i NN2000?

Spørsmål: Hvordan opprette Quadri-modell med annet koordinatreferansesystem enn angitt i malene

Svar: Dette er en oppskrift på hvordan en kan selv velge koordinatreferansesystem (både horisontalt og vertikalt) ved opprettelse av Quadri-modell. Dette er særlig aktuelt dersom en skal opprette modeller i NN2000 høydereferansesystem.

Ved oppstart av ny Quadri-modell velg som mal Brukerdefinert:

Ny modell

Velg deretter projeksjon for plan og høydereferansesystem:

Bla deg ned til ønsket koordinatreferansesystem, for eksempel

5110:ETRS89/NTM zone 10

For høydereferansesystem, velger du

5941: NN2000 height

Ny modell

Velg deretter Finish og Quadri-modellen din er opprettet med ønsket Koordinatreferansesystem. Sjekk dette eventuelt i Egenskaper til modellen:

Egenskaper

no/np/base/faq/quadri_model_nn2000.txt · Last modified: 2014/01/27 14:27 by admin