Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Legge inn ortofoto i AutoCAD som har tegnsett UTF-8 i styringsfilen

Dersom man skal legge inn et ortofoto i AutoCAD med funksjonen Novapoint > Sett inn Rasterbilde, er det en forutsetning at man har et tilhørende styringsfil med informasjon om hvor i koordinatsystemet bildet skal settes inn.

Ofte vil man få disse filene når man bestiller ortofoto:

De to anbefalte formatene å bruke som styringsfil er .mmm eller .sos.

MMM-fil

Dersom man bruker et ortofoto med en MMM-fil, pleier det som regel å fungere greit. Dette forutsetter at man i mappen der man har ortofotoet kun har JPG- og MMM-fila. Alle andre filer kan slettes, eller flyttes til en annen mappe. Mappen vil se slik ut:

SOSI-fil

Dersom man vil bruke SOSI-fil som styringsfil, fungerer det i utgangspunktet ikke dersom denne har tegnsett UTF-8. Hvilket tegnsett SOSI-fila har kan man se dersom man åpner den i Notepad:

For at Novapoint skal kunne lese SOSI-fila må tegnsettet byttes til ISO8859-1. Kopier dette, og erstatt “UTF-8” med dette, slik at det ser slik ut:

Til slutt lagrer man fila (Fil > Lagre som), og endrer Encoding til ANSI, før man trykker Lagre:

no/np/base/faq/ortofoto_utf8.txt · Last modified: 2016/12/15 14:44 by vn_no_jko