Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Datasettet blir større i Mb ved opprydding/sletting

Ved opprydding i modell, etter å ha slettet masse oppgaver og objekter blir datasettet større i Mb. Hvorfor skjer dette og hvordan får jeg størrelsen ned?

Svar: Det stemmer at størrelsen faktisk øker ved sletting (og alle andre endringer). Filstørrelsene vil ikke gå ned før purge er kjørt. Purge kjøres bare dersom størrelsen på gdd-fila har blitt over 30% større enn den var etter forrige purge. Dette skjer ved åpning av modellen. Det er ikke ønskelig å kjøre purge unødig fordi det er tidkrevende. For å få ned størrelsen etter opprydding, bør en derfor lukke modellen/arbeidsdatasettet og åpne det igjen.

Dersom man får feil om “IO stream too long” under en serveroperasjon, _kan_ man enkelte ganger løse det ved å tvinge frem en purge. Da må man først finne det lokale arbeidsdatasettet sin server.xml-fil: How do I find my workset files, så avslutte Quadri/Novapoint og editere server.xml i en teksteditor. Endre verdien som står som <LastPurgeFileSize> til 1 og lagre filen igjen. Neste gang Quadri/Novapoint startes og prosjektet åpnes, vil det lokale arbeidsdatasettet bli komprimert.

Sist modifisert: 2020/12/01 08:48 av vn_no_khu