Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Sy sammen triangelmodeller i AutoCAD Civil 3D

For å sy sammen terrengmodeller og vegmodeller fra Novapoint DCM i AutoCAD Civil 3D, følg denne prosedyren. Den er skrevet for AutoCAD Civil 3D 2013, men burde være ganske lik for andre versjoner.

Grunnprinsippet er å få definert inn alle bitene som “Surfaces” i AutoCAD Civil 3D og så til slutt sy dem sammen til en helhetlig overflate, slik denne vil bli med alle vegmodellene inne. Merk at der det står “Vegmodellnavn” skal dette selvsagt byttes ut med det aktuelle navnet på den modellen du jobber med!

1. Lagre grunnterrenget som DWG. Det er mange måter å få definert grunnterrenget som en surface i AutoCAD Civil 3D, her beskrives hvordan man får en “Terrengoverflate”-oppgave fra dcm over.

 • Høyreklikk på den oppgaven som inneholder grunnterrenget og velg “Vis i plan”.
 • Velg “Leveranse”, “DWG” og navngi som f.eks. “Eksport grunnterreng”.
 • Trykk “OK” og legg fila sammen med prosjektet som f.eks. “Grunnterreng.dwg”

2. Lagre alle vegmodeller som dwg.

 • Høyreklikk på selve vegprosjektet og velg “Vis i plan”.
 • Velg “Leveranse”, “DWG” og navngi som f.eks. “Eksport vegmodellnavn”.
 • Trykk “OK” og legg fila sammen med prosjektet som f.eks. “Vegmodellnavn.dwg”
 • Gjør dette for alle vegmodellene.

3. Definer grunnterrenget som surface.

 • Start AutoCAD Civil 3D.
 • Åpne “Grunnterreng.dwg”
 • I “Prospector”, høyreklikk på “Surfaces” og velg “Create surface”.
 • Til høyre for “Name”, endre navnet til f.eks. “Grunnterreng” og trykk “OK”.
 • I “Prospector”, høyreklikk på “Surfaces”, “Grunnterreng”, “Definition”, “Drawing Objects” og trykk “Add”.
 • Sett “Object type” til “Polyface” og trykk “OK”.
 • Du har nå “Select objects:” oppe. Skriv “all” og trykk <Enter> 2 ganger.
 • Du skal nå ha en gul omramming omkring området.
 • Lagre tegninga, men la den stå oppe mens du åpner neste, du kommer stadig tilbake igjen til denne.

4. Definer alle vegmodellene som surfaces.

 • Åpne “vegmodellnavn.dwg”.
 • I “Prospector”, høyreklikk på “Surfaces” og velg “Create surface”.
 • Til høyre for “Name”, endre navnet til f.eks. “Vegmodellnavn” og trykk “OK”.
 • I “Prospector”, høyreklikk på “Surfaces”, “Vegmodellnavn”, “Definition”, “Drawing Objects” og trykk “Add”.
 • Sett “Object type” til “Polyface” og trykk “OK”.
 • Du har nå “Select objects:” oppe. Skriv “all” og trykk <Enter> 2 ganger.
 • Du skal nå ha en gul omramming omkring området, som kanskje går utenfor planumavgrensninga.
 • Skriv “qselect” i kommandovinduet.
 • Sett “Object type” til “3D Polyline”, “Properties” til “Layer” og “Value” til “PlanumAvgrensning”. Trykk “OK”.
 • I “Prospector”, høyreklikk på “Surfaces”, “Vegmodellnavn”, “Definition”, “Boundaries” og trykk “Add”.
 • Sett navn til f.eks. “Avgrensning vegmodellnavn”, slå av “Non-destructive breakline” og trykk “OK”.
 • Nå skal den gule omramminga omkring området være lik planumavgrensninga.
 • Hvis det står en gul trekant foran vegmodellnavnet i “Prospector”, “Surfaces”, høyreklikk på den og velg “Rebuild”.
 • Klikk på den gule avgrensningslinja og trykk <ctrl>+<c> så denne kopieres.
 • Lagre tegninga og lukk den. Da er du tilbake i “Grunnterreng.dwg”.
 • I ribbonet “Home”, finner du helt til høyre, i panelet “Clipboard” knappen “Paste”. Pek på nedoverpila under denne og velg “Paste to original coordinates”.
 • Legg merke til at du nå har fått inn vegmodellens surface i “Prospector”, “Surfaces”.
 • Lagre tegninga og la den stå oppe mens du gjentar dette for alle vegmodellene.

5. Lag totalterrenget.

 • Hvis noen av surfacene nå har en gul trekant, høyreklikk på hver av disse og velg “Rebuild”.
 • Lag en ny surface og kall den “Totalterreng”.
 • Høyreklikk på “Surfaces”, “Totalterreng”, “Definition”, “Edits” og velg “Paste surface”.
 • Velg “Grunnterreng”.
 • Gjenta “Paste surface” for alle vegmodellsurfacene i den rekkefølge de har prioritet.

6. Overfør totalterrenget til dcm.

 • Høyreklikk på “Totalterreng” i “Prospector” og velg “Export to LandXML”. Trykk “OK” og lagre fila sammen med prosjektet som f.eks. “Totalterreng.xml”.
 • I dcm, importer denne fila på passende plass under “Modellere ny situasjon”.
no/np/base/faq/mergesurfacesincivil3d.txt · Last modified: 2014/04/01 13:39 by admin