Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Novapoint og Quadri loggfiler

Novapoint lager en del loggfiler underveis. De som angår selve programmet, ligger på %TEMP%\Trimble\21.00 (versjonsnavn avhengig av versjon), mens noen som gjelder kommunikasjon med Quadri server under serveroperasjoner, ligger på %TEMP%\Qg4. De er ikke ment å skulle leses av brukere, men når man kontakter support, kan man bli bedt om å sende dem inn.

For å sende inn loggfiler:

  • Prøv først å fremprovosere feilen du skal rapportere på nytt i Novapoint.
  • Avslutt Novapoint
  • Hold nede Windows-tasten mens du trykker kort på E. Da skal du få opp Windows filutforsker
  • I adresse-feltet øverst, lim inn %TEMP%\Trimble\21.00
  • Du skal nå være i katalogen med Novapoint loggfilene. Pakk hele katalogen 21.00 og send inn.
  • I adresse-feltet øverst, lim nå inn %TEMP%\Qg4
  • Du skal nå være i katalogen med Quadri loggfilene. Pakk hele katalogen Qg4 og send inn.
Sist modifisert: 2020/06/04 08:20 av vn_no_khu