Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Import av LandXML, og definere det som lag i grunnen

Oppskriften tar for seg import av en LandXML-fil, der man definerer denne som lag i grunnen under importen. På denne måten vil man slippe å duplisere trianguleringen med en ny Lag i grunnen-oppgave.

Med denne metoden kan man bruke importen som beregningsgrunnlag i veg, VA osv.

<flashplayer width=480 height=314>file=/Video/FAQ/LandXML import/LandXML import.mp4&image=/Video/FAQ/LandXML import/LandXML_import.png</flashplayer>

no/np/base/faq/landxmlimport_lagigrunnen.txt · Last modified: 2016/11/28 08:57 by vn_no_jko