Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Korrigere korrupte TIN

Problem:

En kan oppleve feil i beregningsgrunnlag og at for eksempel vegmodeller ikke klarer å beregne mot terreng. Vi har hatt flere supportsaker der vi ser at TIN-strukturer som importeres inneholder feil.

Dette er en beskrivelse på hvordan en kan sjekke om importen av objekter med TIN geometri inneholder feil og hvordan en kan få løst disse.

Når du har importert en fil med TIN-struktur bør du sjekke antall resultatobjekter:

Resultatet i dette eksemplet viser 61 resultatobjekt, men når en velger vis i 3D, så ser det tilsynelatende ut at det bør være ett sammenhengende objekt. Derfor er det potensielt 60 objekter som er feil og unødvendige, og at det ene objektet som dekker området sannsynligvis også inneholder feil:

En kan videre se i objektlista og finne at flere av objektene har valideringsfeil:

En kan høyreklikke feilmeldingen og velge Valider for å få frem hva feilen er. Den kommer da frem i Prosessinfo og en kan velge Vis melding og/eller Gå til lokasjon for å få mer info:

Løsning / workaround:

For å rette opp feilen, må en triangulere på nytt. Opprett en ny Terrengoverflate-oppgave. Som inndata velger du kun den (eller de) flaten(e) som er store og dekker området. Enkleste måten å gjøre utvalget på er å vise hele Import-oppgaven i 3D og så velge Velg objekter og selektere den/de i vinduet:

I innstillinger må en gjøre følgende:

Under TIN knekklinjer – velg Bruk trekantsider fra TIN geometri som knekklinjer

Det sørger for at TIN-strukturen beholdes

Under TIN prioritet, fravelg Behold eksisterende TIN struktur:

Den eksisterende TIN strukturen inneholder i dette tilfelle feil og det er disse feilene vi ønsker å rette opp i, derfor fravelger en å beholde eksisterende TIN struktur.

En må også ha en avgrensningslinje for at trianguleringen i ytterkant blir riktig.

Sist modifisert: 2017/03/01 11:24 av vn_no_jko