Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Valg av aktiv oppgave

I dokumentet under forklares det hvordan koblingen fra Novapoint modulene og funksjonene i AutoCAD som genererer tegninger (for eksempel tegn vegmodell) er koblet til NovapointDCM Basis.

Klikk her for mer info

no/np/base/faq/kobling.txt · Last modified: 2013/12/23 07:51 by admin