Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Import av SOSI, lage egen konverteringsregel

Denne oppskriften viser hvordan man importerer en SOSI-fil, og sette opp en enkel konverteringsregel for å selv styre hvilke objekter man skaper i Novapoint, samt tar inn egenskaper.

Før man lager konverteringsregelen, anbefales det å først åpne SOSI-filen i et tekstredigeringsprogram som Notepad/Notepad++, for å se hva som finnes av informasjon i den, og hvordan de forskjellige objektene er definert. Det vanligste er “OBJTYPE”, men i andre SOSI-versjoner kan det være “PTYPE”, “M_TYPE” osv..

I eksempelet er ..OBJTYPE definert som Innmåltpunkt, som er en tekstverdi ingen av konverteringsreglene i Novapoint vil kjenne igjen, da dette ikke er et standard SOSI-objekt.

I tillegg til å velge hvilket objekt som skal skapes, skal også SOSI-attributtene ..INFO og ..DATA importeres inn.

Ved import, velg hvilken fil som skal importeres, og trykk på Velg regler. I dialogen for Velg konverteringsregel, trykk på Ny…, og gi et navn til konverteringsregelen.

Trykk Lagre.

I dialogen for konverteringsregler skal nå informasjonen i fila listes opp. Trykk på:

I neste dialog, velg de geometrityper som skal tas med. I eksempelet her er det bare SOSIPoint i fila, men det kan gjerne være SOSICurve, SOSISurface osv også. Trykk deretter på Neste.

I denne dialogen velges hvordan informasjonen i fila listes opp. Det kommer en liste over de attributtene som finnes i fila. For SOSI-eksporter velges som regel å liste opp basert på OBJTYPE. Trykk deretter på Neste.

Trykk på Fullfør i neste dialog.

I fila for dette eksempelet er alle punkene definert som ..OBJTYPE Innmåltpunkt, så da blir det bare én linje listet opp. Velg så hvilket resultat-objekt dette skal bli i Novapoint.

Trykk inne i det tomme feltet for Resultat-objekt, og velg et tilgjengelig resultat-objekt. Listen viser alle objekter som har støtte for punktgeometri. Dette følger forøvrig en standardisert objektkatalog, slik at man må velge en av disse, og ikke finne på egne.

Nå kan importen fullføres, men da gjøres importen uten noen andre egenskaper enn geometrien, og da valgte resultat-objekt. Om man vil ta inn egenskaper, se neste punkt. Hvis ikke, Trykk OK i dialogen og fullfør importen.

Eksempel på hvordan man importerer inn egenskaper

Velg Egenskapskonvertering pr objekt:

Her ser man en liste over alle de egenskapene som objektet Høydepunkt har.

I dette eksempelet er det valgt å lese inn SOSI-attributten DATO inn på en generisk egenskap, som er kalt “Dato”. Vil man ta den inn på en av de andre egenskapene, så gjør man det. Men Generisk egenskap brukes for å skape egne egenskaper som i utgangpunktet ikke finnes i listen her.

For egenskapen høydepunkttype, er det satt på en standardverdi, det vil si at alle punktene fra denne importen vil ha denne verdien.

SOSI-attributten INFO velges å sette på featureName (som er egenskapen “Navn” i norsk versjon).

Trykk nå ok, og fullfør importen med konverteringsreglen som ble laget.

Trykkes nå på en av punktene man har importert i Novapoint, kan vi se egenskapene i Egenskaper-vinduet. Dette kan sammenlignes med bilde 1 øverst på denne siden:

Sist modifisert: 2020/02/25 13:50 av vn_no_jko