Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Import av KOF, tegneregel for påskrift av høyder

Denne oppskriften viser hvordan man importerer en KOF-fil, setter opp en kjapp konverteringsregel, og deretter en tegneregel som har påskrift av høyder (z-verdi).

<note> Fil brukt i eksempel kan kan hentes her </note>

Lage konverteringsregel

Start import-verktøyet på vanlig måte, og velg KOF-filen som skal leses inn.

Trykk på Velg regler.

I dialogen som kommer opp, trykk på Ny…, og fyll inn et navn i neste dialog.

Du kommer nå i dialogen for konverteringsregler.

Trykk først på Ny regel. Sett deretter opp slik bildet under viser. Vi setter da opp konverteringen til at alle KOF-punkter skal konverteres til objektet Høydepunkt (evt. kan man konvertere til forskjellige objekter basert på feks. Featurecode).

Trykk på OK, og fullfør så importen med konverteringsregelen.

Lage tegneregel

Dette avsnittet tar for seg hvordan man lager en tegneregel som viser høyden på punktene.

Tegnereleditoren starter man inne fra Novapoint:

Trykk på Ny…

Sett opp type = Tegneregel, velg projeksjon(er) (vi lager her tegneregel for planvinduet), og trykk så på Legg til fra aktivt prosjekt, og det blir lagt til objekttypekatalog. Angi også et ønsket navn til tegneregelen.

Trykk på OK.

Trykk på Alle objekter, og deretter Ny node. Fyll så inn ønsket navn, feks Høydepunkt.

Under Tegnemetoder velg først Punkt, og sett på en farge. Da får vi tegnet ut selve punktet.

Legg så også til tegnemetode Tekst.

Huk av for Bruk tekstattribitt, og trykk deretter i boksen for Tekstattributt.

I dialogboksen som kommer opp, velg først spatialAttribute, og Legg til. Marker spatialAttribute i lista, og velg Id Høydeposisjon. ValueType blir stående som Z. Trykk på OK.

Under insettingspunkt, velg Høydeposision.

Lagre tegneregelen, og lukk deretter tegneregeleditoren.

Åpne import-oppgaven i et planvindu, og husk å endre til tegneregelen som akkurat ble laget.

Man vil nå se objektet Høydepunkt som punkter med påskrift for høyden (Z-verdien).

no/np/base/faq/import_kof_paaskrift_z.txt · Last modified: 2019/12/10 15:22 by vn_no_jko