Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Import av DWG med teksturer

Denne oppskriften viser hvordan man lager en konverteringsregel for DWG, der ledd i lagnavnene brukes som nøkler i konverteringen eller mappes til egenskaper.

En ferdig, utvidet konverteringsregel for konstruksjoner fra DWG kan lastes ned her.

Lagnavn i Autocad er i de fleste sammenhenger bygd opp av flere ledd og bærer egenskaper for objektene

  • 3D_«Tegningsnøkkel »_ «Fritekst»_X_«Fase»_«Tegningsnøkkel»_«Materialkode»
  • Eks: ”3D_K_Bru_X_F99_H_ Betong01
  • Ved konvertering kan vi bruke «fritekst» leddet som konverteringsnøkkel.

I eksempelet under skal vi importere en DWG (kan lastes ned for testing selv her) bestående av følgende AutoCAD-lag:

  • 81020_K_Bru_XFP1_K_Betong01
  • 81020_K_Rekkverk_XFP1_K_Stål08

Vi skal lese inn DWGen, sette opp en Regular Expression i konverteringen og konvertere til objektene Bru og Rekkverk, med teksturer. En “Regular expression” er en programerings-syntax som beskriver en eller flere strenger som passer når du søker i en tekst.

Start import-verktøyet på vanlig måte, og velg DWG-filen som skal leses inn.

Trykk på Velg regler.

I dialogen som kommer opp, trykk på Ny…, og fyll inn et navn i neste dialog.

Du kommer nå i dialogen for konverteringsregler. Trykk på Ny regel.

For dette eksempelet setter vi opp Kildens objekt = CadSolid og Objektets egenskap = layer. Under Verdi, trykk på * Edit Value….

Skriv inn Bru under substring og trykk OK.

Det blir nå fylt ut en Regular Expression for tekststrengen “Bru”. Sett også Resultat-objekt til Bru. Det vil si at dersom tekststrengen “Bru” finnes noe sted i en av AutoCAD lagnavnene, så vil det bli mappet til objekt Bru. I og med at vi har et lagnavn som heter “1020_K_Bru_XFP1_K_Betong01”, vil da dette laget “fanges opp”, og bli konvertert til Bru.

Gjør det samme for rekkverk:

Velg å vise Egenskapskonvertering pr objekt (markert med gult i bildet under).

Vi legger først til egenskapen bridgeMaterial for bru. Sett opp slik bildet under viser. bridgeMaterial henter vi fra acadProperties.layer (altså fra AutoCAD lagnavnet).

Trykk på kobling-knappen helt til høyre i raden for bridgeMaterial. Vi setter så opp en mapping. Sett opp slik bildet viser, med Regular Expression du skriver inn selv (/.*xxxxx.*/i). I dette tilfellet, dersom “Betong” finnes et sted i lagnavnet, vil bridgeMaterial settes opp som Betong[1].

Tilsvarende legger vi til egenskapen textureName for Bru. Sett opp slik bildet under viser. textureName henter vi igjen fra acadProperties.layer (altså fra AutoCAD lagnavnet).

Trykk på kobling-knappen helt til høyre i raden for textureName. Vi setter så opp en mapping. Sett opp slik bildet viser, med Regular Expression du skriver inn selv (/.*xxxxx.*/i). I dette tilfellet, dersom “Betong01” finnes et sted i lagnavnet, vil textureName settes opp som T_Concrete01, osv…

Man kan selvsagt sette opp mange flere mappinger til teksturer her. Alle tilgjengelige teksturer som kan mappes, finnes under innstallasjonen:

NP21: C:\Program Files\Trimble\Novapoint\<versjon>\Configuration\Textures
NP20: C:\Program Files\Vianova\Novapoint\<versjon>\Configuration\Textures

Gjør så det samme for konvertering av rekkverket. Her brukes egenskapene constructionMaterial og textureName. Sett opp slik bildet under viser.

Trykk OK i konverteringsregel-dialogen, og velg så konverteringsregelen ved fullføring av importen.

Nå kan vi se å resultatet i 3D. Vi må velge tegneregelen Default, da denne støtter teksturering. Sluttresultatet blir slik:

Sist modifisert: 2019/01/25 07:32 av vn_no_dso