Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Import

Generelt for spørsmål rundt import, anbefales å ta en kikk på import hjelpesidene du finner her.


Kan en i NovapointDCM transformere mellom NN1954 og NN2000?

Svar: Vi venter på at Kartverket skal komme med en versjon vi kan bruke. Det er uvisst når Kartverket har denne klar.


Ved reimport, kan en konvertere alle objekter på nytt, ikke kun nye som er lagt til?

Svar: I dialogen for filleserinnstillinger er det i nedre venstre et valg Forhåndsvis innholdet i fila i et planvindu. Når denne innstillingen er valgt så vil reimporten kun lese og konvertere objektene i filene som ikke er konvertert fra før. Når en fravelger denne innstillingen for forhåndsvisning, så vil objektene i filene leses inn på nytt og konverteres etter nye angitte konverteringsregel.

Ikke konverterte objekter vises ikke alltid i forhåndsvisningsvinduet. Og etter at en har valgt OK, har en da noen mulighet for å se objekter som ikke er konvertert, eller er det kun i forhåndsvisning at dette kan gjøres?

Svar: Etter at importen er fullført (OK-knapp er valgt) så har en ikke lenger mulighet til å vise objekter som ikke er konvertert. Det ligger informasjon i egenskapsvinduet på import-oppgaven som forteller hvor mange objekter i filen som ble konvertert og hvor mange som ikke ble konvertert. Feil og alvorlige feil i objektene vil vises i prosessinfo og der har en mulighet til å høyreklikke og velge «Gå til lokasjon.» Da vises objektet som har denne feilen i aktivt vindu. Ved import så opprettes to temporære Quadri-modeller, én ved innlesning av filer «Fil(er)» og én etter å ha valgt konverteringsregel og valgt forhåndsvisning «Converted features». Disse to modellene er tilgjengelige i utforsker. Dersom en ikke ser noe i plan-vinduet ved import, kan en gå inn i Eksplorer og Fil(er)-noden og høyreklikke Objekter og Vis i plan. Alle objekter som ikke har blitt konvertert, vil ligge igjen i denne temporære Quadri-modellen.


Er det mulig å importere en GisLine Quadri-modell?

Svar: Ja. Det er mulig å importere en GisLine Quadri-modell, men vi mangler noe tolkning av egenskaper i import-leseren, men temakoder leses. Vi har også en feil på støtte av topoflater ved innlesning som gjør at topoflater ikke blir importert. Konverteringsfilen 08 – SOSI4 – Extraction by featurecodes brukes ved import av GisLine Quadri-modell.


Import av 3D hus fra dwg

Dette dokumentet beskriver hvordan du kan importere 3D hus fra dwg til NovapointDCM

Problem at Novapoint henger ved SOSI import (19.10 og tidligere)

Svar: Forhåndsvisning og Planvindu ved import av flere SOSI filer får i noen tilfeller Novapoint til å henge. Workaround er å gå inn i Novapoint > Innstillinger > Miljø og fravelge Automatisk åpne nytt vindu Samt å ikke velge forhåndsvisning ved import. Dette blir bedre i 19.20.


no/np/base/faq/import.txt · Last modified: 2014/10/21 16:51 by vn_no_sfi