Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Skille mellom høyspent og lavspent i visning

Denne oppskriften viser hvordan man ved hjelp av å bruke riktig konverterings- og tegneregel skiller mellom importerte høyspent- og lavspent-ledninger fra SOSI i Novapoint-visningen, feks ved å sette forskjellige farger på dem.

Det første man gjør er ved importen å velge konverteringsregelen slik bildet under viser. Denne importerer inn eventuelle attributter/assosiasjoner som måtte finnes på ledningene.

Dersom vi nå trykker på ledningene, ser vi i egenskapene til dem at vi har fått inn informasjon om det er henholdsvis høyspent eller lavspent.

Bytt tegneregel til FKB_SOSI4_N1_Nova.

I presentasjonsoppsett, endre fargen på linjene for både EL_JordkabelHøyspent og EL_JordkabelLavspent.

Sluttresultat:

Sist modifisert: 2017/11/28 21:01 av vn_no_jko