Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Forhåndsvisning og import av grunnundersøkelser fra Statens vegvesen GUDB


I Novapoint 20.XX er det nå mulig med noen få taste trykk og hente inn all grunnundersøkelser som ligger i Statens vegvesen Grunnundersøkelser Database (GUDB) inn i ditt prosjekt.

1. Åpne et Novapoint prosjekt.
2. Under Sett inn – velg Quadri DCM

3. Den er satt opp med riktig lenk til GUDB databasen, ligger også i Maler:

Velg OK. Den nå søker og finner alle grunnundersøkelser som ligge innenfor interesse område. Velg oppgave som er skapt og velge Vis i plan

…..og med tegneregel FagdataGeoteknisk tolking

Hver rute representer en grunnundersøkelse prosjekt. Zoom inn på et av områdene:

…og man kan se hvilken grunnundersøkelser er gjort i dette område.

4. For å laste ned grunnundersøkelser velg Sett inn – Import – Maler og velg Import av grunnundersøkelser fra GUDB

5. Velg QuadriDCM – Selection - Områder og velg et område med å peke ut en ramme rundt de punktene du ønsker å importere:Velg Lukk og og OK. Borehull data er importert og kan brukes til å skape lag i grunnen:

Man også får med pdf av borehull hvis det finnes i databasen.

no/np/base/faq/forhaandsvisning_grunnundersokelser_svv.txt · Last modified: 2017/01/12 13:28 by vn_no_dso