Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Fikse feil i objekt etter feilmelding under deling

Enkelte problemer i arbeidsdatasett gir seg utslag i feilmelding under deling. Et eksempel er følgende feilmelding:

BaseException thrown in SaveDataCommand info: 'ORA-13031: Invalid Gtype in the SDO_GEOMETRY object for point object ORA-06512: at “MDSYS.SDO_3GL”, line 2149 ORA-06512: at “MDSYS.SDO_GEOM”, line 2226 ORA-06512: at “MDSYS.SDO_GEOM”, line 2242 ORA-06512: at line 4

Hvis man ser lenger ned i feilmeldingen (eller søker etter “FEATUREID”), finner man ofte hvilket objekt det er som trigger feilmeldingen, f.eks.:

BaseException thrown in SaveDataCommand detailedMessage: ATTRIBUTETYPEID=1002002; FEATURETYPEID=1002001; FEATUREID=247842

I dette tilfellet er det objektet av type 1002001 med objektid 247842 som det er noe feil i geometrien på.

Hvis man høyreklikker på skysymbolet i utforskeren, kan man velge “Søk etter objektid”. Hvis man skriver inn id-en (her 247842) der, kan det være “Velg”-knappen blir mulig å trykke. Hvis den er det, gå til “Objektet er valgt” lenger ned i artikkelen.

Hvis ikke, er dette et nytt objekt som ikke har vært lagret til server enda. Da har det egentlig en negativ objektid i arbeidsdatasettet. Men underveis i overføringen til server, blir det tildelt en positiv objektid (her 247842) og det er denne som står i feilmeldingen. For å finne den opprinnelige negative objektiden, må man gjøre følgende:

2020.05.16 11:00:03 Info : Feature ID -8834 changed to 247842.

  • Denne viser at objektet fortsatt har objektid -8834 i dette arbeidsdatasettet.
  • Høyreklikk på skysymbolet i utforskeren og skriv inn denne objektiden: -8834. Da skal “Valg”-knappen være mulig å trykke.

Objektet er valgt

Se øverst i “Egenskaper” hvilken objekttype som er valgt. I utforskeren, utvid “Objekter” så du ser objekttypene, gå til riktig objekttype og utvid denne. Da vil du finne det valgte objektet uthevet et sted i lista over objektene av denne objekttypen. Vurder om det kan fikses eller bare slettes.

Sist modifisert: 2020/10/14 13:46 av vn_no_khu