Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Lage koordinatsfil for ortofoto

For å lese inn ortofoto inn i Novapoint trenger man både selve bildefilen, og den tilhørende koordinatsfilen. Dersom man mangler koordinatsfilen, men har en DWG med et ortofoto som er satt inn korrekt i koordinatssystemet, har man mulighet til å lage koordinatsfilen selv. Metoden under viser hvordan man lager koordinatsfilen i MMM-format.

Stå i AutoCAD og DWG’en der ortofoto(ene) er satt inn. Bruk ID kommando, og trykk på nedre venstre, og øvre høyre hjørne i hvert av ortofoto-rammene. Noter så ned koordinatene.

Åpne en teksteditor, feks Notepad, og lag en tekstfil som dette for hver av ortofotoene:

Lagre hver av filene med det samme navnet som bildefilen, men med endelsen *.mmm. Mappen med filene (bildefilene og koordinatsfilene) skal se slik ut:

no/np/base/faq/create_coordinatefile.txt · Last modified: 2016/12/16 07:13 by vn_no_jko