Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Låne lisens i Novapoint

Låne lisenser gjøres via Modulvelgeren i AutoCAD.

Åpne modulvelgeren, og klikk så på Innstillinger.

I dialogen som kommer opp, huk av for Aktiver låning av lisens, og deretter OK.

Du vil nå få to nye knapper på høyre side i modulvelgeren.

Merk alle de modulene du vil låne, og klikk så på og velg dato du vil låne lisensen til.

Den lengste låneperioden er 30 dager, men dette kan reduseres av firmaet, så hva det enkelte firma har kan da variere.

Alle moduler du skal låne lisens til må lånes samtidig, du kan ikke først låne 1 modul og så etterpå legge til 1 til, da må du først levere tilbake den du har lånt og så låne begge 2 samtidig igjen.

Hvis du vil levere tilbake lisensene før låneperioden er ute så merk alle modulene du har lånt og så klikk på .

no/np/base/faq/borrow_license.txt · Last modified: 2017/08/02 08:39 by vn_no_jko