Trimble
PDF Export RSS - Latest News


AutoCAD ikke innstallert?

Ved ny innstallasjon av Novapoint og AutoCAD, vil man ved første oppstart av Novapoint se nederst til høyre i programmet at AutoCAD ikke er innstallert, selv om det er det.

Dette betyr bare at AutoCAD ikke er ferdig konfigurert ved innstallasjonen.

Start med å lukke Novapoint, og starte AutoCAD fra desktop ikon. Man vil da se at AutoCAD konfigurerer seg ferdig. Når AutoCAD er startet opp, kan man bare lukke ned.

Gå så til Novapoint-konfigurasjonen for din versjon, og kontroller at riktig versjon av AutoCAD er satt til å kjøre med den aktuelle versjonen av Novapoint. Trykk OK.

Start nå opp Novapoint, og du skal nå se ikonet for å starte opp AutoCAD.

no/np/base/faq/autocad_not_installed.txt · Last modified: 2020/02/19 08:29 by vn_no_jko