Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Arbeidsprosess

Finnes det en måte for ‘forhåndsutfylling’ av inndata og innstillinger på oppgaver?

Svar: En kan lage egne maler for ulike oppgaver. Dersom man har utført en oppgave (for eksempel en terrengoverflate) og ønsker å bruke denne videre som mal, kan en høyreklikke denne oppgaven i prosesstreet og velge «Lagre som oppgavemal.» Når en starter en ny oppgave av type Terrengoverflate, kan en velge denne malen. Alle innstillinger vil da være forhåndsutfylt og en har også mulighet for å gå inn og gjøre endringer.


Hvor lagres oppgavemalene som en lager? Er det slik at de kan gjenbrukes fra prosjekt til prosjekt og Quadri-modell til Quadri-modell? Slettes de for eksempel ved Reset User settings eller oppgradering til nyere versjoner?

Svar: De blir lagret under %AppData%\ Vianova\Novapoint\19.10\Configuration\Norway\Templates\Tasks og kan gjenbrukes i ulike prosjekter / modeller. Oppgavemalene slettes når en kjører Reset User settings. De blir per i dag ikke med ved installasjon av ny versjon (ved endring av versjonnummeret f.eks fra 19.10-19.20). Da må de kopieres manuelt. Men de blir ikke slettet fra den gamle installasjonen uten at brukeren kjører Reset User på den gamle versjonen.


Prioritering. Hvordan erstattes prioritering i Novapoint 19DCM?

Svar: Novapoint 19DCM er annerledes bygd opp en Novapoint 18 og tidligere versjoner. Gruppe- og temakodebegrepe utgår. Se denne siden for flere tips angående dette i Novapoint 19.


Er det/vil det bli mulig å gjøre et utvalg basert på objekt- egenskaper, for eksempel medium?

Svar: Per i dag er det ikke mulig i dynamisk utvalg dialogen (som brukes for utvalg av objekter til beregningsgrunnlag,) men på sikt er dette noe vi ønsker å få inn. Ved import har en mulighet for å lage en konverteringsregel som filtrerer på SOSI-egenskap.


En kan redigere takkant-objektenes geometri, men kan en enkelt få endret på Tak-objektene som Takflatefunksjonen oppretter? Hvordan blir en kvitt ‘istappene, og andre rare takflater skapt med denne funksjonen.

Svar: I Novapoint 19.10DCM har vi ikke mulighet til å redigere flategeometri direkte i Basis-vinduene. (En må eventuelt gå inn på punktgeoemetrien til de assosierte linjene som avgrenser flaten.) En kan selektere Tak-objektene som er feilaktige og slette disse.


Hvordan får en brukt en Novapoint 19 Quadri-modell med Virtual Map?

Svar: Virtual Map bruker 3D Presentasjon oppgaven i Novapoint DCM Basis


Er det mulig å slette egenskaper på objekter?

Svar: Ja, en kan i Egenskaps-vinduet høyreklikke på den og velge slett egenskap


Kan en bytte objekttype for et objekt?

Svar: Per i dag har vi ikke støtte for å enkelt endre objekttype. I dag gjøres dette ved å reimportere objektene og endre konverteringsregel slik at en får ønsket objekttype.


Dersom en flytter Quadri-modellen (og alle underkatalogene) til et annet sted. Hva skjer for eksempel Import-oppgavene som har filsti som lenke?


Svar: En har kun absolutt filsti til import-oppgaver. Dersom filen blir flyttet, så vil en få en dialog for endring av filsti når en redigerer Import-oppgaven.


Er det mulig å opprette egne maler for valg av koordinatreferansesystem og objektkatalog (ved oppstart)?

Svar: Slik det er i dag ligger malene for valg av koordinatreferansesystem og objektkatalog ved oppstart av ny Quadri-modell på installasjon og det finnes ikke brukergrensesnitt for å opprette egendefinerte maler.


Kobling i terrengmodellering når en skal modellere mot konstruksjoner, vegmodeller og eksisterende situasjon. Hvordan gjøre dette enkelt og hvordan kan en få hentet avgrensningslinjer og brukt disse videre?

Svar: I Novapoint 19.00 og 19.10 er det slik at en har mulighet for å velge ett avgrensningsobjekt i en Terrengoverflateoppgave. En peker på Ytre avgrensning (X)

Ytre avgrensning

og deretter peke i vinduet på objektet en ønsker å bruke for avgrensning. (En har også mulighet for å velge flere objekter for å lage hull i terrengoverflaten.) Dersom en ønsker en sammenhengende linje hentet fra flere objekter, så må denne genereres i AutoCAD og importeres.

Sist modifisert: 2013/12/23 08:42 av admin