Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Backup og autosave

NovapointDCM 19.30/19.35 lagrer modellen automatisk hver gang du bruker en funksjon som har knappen

Men du må passe på å lagre når du bruker andre funksjoner som opprette prosesstruktur, rydde og slette oppgaver og/eller objekter i utforskeren.

Hver gang du trykker “Lagre alle”

lagres en backupfil som er en kopi av hele modellen med vedlegg. Det er lurt å trykke “Lagre alle” jevnlig for å oppdatere backupfilen.

Novapoint kjører AutoSave bl.a. hver gang man utfører en oppgave og avslutter med OK. Ved AutoSave lagres .GD*-filene og man har da forskjellig innhold der i forhold til backupfila. Hvis man lukker en Quadri-modell og svarer Nei til lagring, blir databasen overskrevet med innholdet fra backupfila slik at man kommer tilbake til slik situasjonen var ved siste brukerbestemte lagring.

Når en åpner en modell, kjører systemet en sjekk om innholdet er det samme i modellen som i backupfila. Hvis det ikke er det, blir brukeren informert om at modellen er gjenopprettet etter unormal avslutning og modellen vil overskrives med kopien i backupfilen.

no/np/base/backup_autosave/start.txt · Last modified: 2016/03/08 11:06 by vn_no_jko