Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Versiopäivitysohje

Päivitys Novapoint versiosta 20 versioon 21, ja Quadri tietomallipalvelinversiosta 2 versioon 3

Tässä ohjeessa ei käsitellä varsinaisen asennusprosessin eri vaiheita

Paikallisen projektin päivitys

 1. Novapoint 21 version asennus
 2. Varmuuskopioi projekti*
 3. Avaa projekti Novapoint 21-versiolla
 4. Seuraa varmistuskysymys projektin päivittämisestä
 5. Vastaa Kyllä (Yes)

*Projektin päivityksen jälkeen (20→21) projektia ei enää voi käyttää 20-versiolla.

Tietomallipalvelimella olevien mallien päivittäminen (NP20/TQ 2.0->NP21/TQ 3.0

HUOM: ennenkuin palvelimella oleva malli päivitetään, on varmistettava että kaikki projektin käyttäjät ovat jakaneet oman työkopionsa muutokset palvelimelle ja vapauttaneet kaikki varaukset. Lisäksi on suositeltavaa irrottaa NP20-version työkopio. Suositeltavaa on myös ottaa varmuuskopio NP20-projektin paikallisesta työkopiosta.

1. Tietomallipalvelimen päivitys, ohje (eng)

2. Kirjaudutaan päivitetylle tietomallipalvelimelle (Quadri Model Manager)

3. Valitaan sivu Models, ja laitetaan päivitettävät mallit pois käytöstä (unavailable)

4. Valitaan Server-kohdasta Maintenance-välilehti, ja valitaan Upgrade Models

5. Päivitettävä versio on 3.0. Valitaan päivitettävät mallit.

6. Aloitetaan päivitys valitsemalla “Start Upgrade”

7. Päivitys alkaa, ja saattaa viedä aikaa. Models-kohdasta voidaan tarkastaa tilanne.

8. Mallin tiedoista voidaan varmistaa että se on päivittynyt versioon 3.0

9. Päivitetäään kohdeluettelo Models-kohdasta, valitaan Upgrade Feature Catalog

10. Valitaan haluttu kohdeluettelo, ja päivitetään se valitsemalla Upgrade feature catalog

11. Valitaan Kyllä (Yes). Toimintoa ei voi peruuttaa.

12. Virkistä Models-sivu ja varmista mallin tiedoista kohdeluettelo

13. Asetetaan malli saataville (available) jolloin käyttöä voidaan jatkaa Novapoint 21-versiolla lataamalla projektista uusi työkopio.

Suunnittelutehtävien päivittäminen

 • Novapoint 21-versioon päivitetyissä projekteissa tulee geometrian suunnittelun, väylämallinnuksen (tie/katu/rata) ja vesihuollon tehtävät päivittää.
 • Päivitystä vaativat tehtävät on merkitty huutomerkillä
 • Päivitettävien tehtävien edeltäjät tulee myös päivittää

GEOMETRIAN SUUNNITTELUTEHTÄVÄ

1. Muokkaa geometrian suunnittelutehtävää

2. Valitse käytettävä geometrian tyyppi. Novapoint 21-versiossa tarkennetaan geometrian tietoja sen käyttötarkoituksen mukaan.

Mittalinjan ollessa kyseessä valitaan haluttu tyyppi:

 • Road (Tie, katu ym. jota käytetään Road-moduulissa)
 • Railway (Rata)
 • Pipeline (Johtoverkko)
 • Sea (Vesiväylä)
 • Air (Ilma)
 • Other (Muu)

Näille geometriatyypeille luodaan verkkoelementit, ja vain näitä tyyppejä voidaan käyttää suunittelumoduulien mittalinjoina. Reunalinjat ovat tyyppiä Non-Alignment Line.

Mikäli käytetään tyyppiä Non-Alignment Line, tulee myös valita kohdeluokka jota ko. geometriatyyppi tuottaa. Mittalinjat tuottavat kohdeluokkaa Geometria.

3. Suorita tehtävä loppuun valitsemalla Valmis.

ROAD/RAILWAY SUUNNITTELUTEHTÄVÄ

Ennenkuin Novapoint 20-versiolla luotuja väyläsuunnittelutehtäviä voidaan muokata Novapoint 21-versiolla, pitää väylämallin mittalinja olla päivitetty. Tämä tarkistus tehdään kun väylämallia aletaan muokata. Samalla tarkistetaan että väylämallitehtävien edeltäjät on päivitetty.

Muokattaessa väylämallia saattaa tulla seuraava ilmoitus:

Valitse Kyllä (Yes) nähdäksesi mitkä tehtävät tulee päivittää ennenkuin voit jatkaa muokkausta.

Väylämallitehtävän päivittäminen:

 1. Valitse haluttu tehtävä, ja Muokkaa hiiren oikeannapin takaa
 2. Tehtävän päivitysprosessi alkaa
 3. Ilmoitus päivityksen onnistumisesta “Task ‘XXXX’ upgraded successfully”
 4. Valitse Valmis suorittaaksesi päivityksen loppuun

WATER AND SEWER SUUNNITTELUTEHTÄVÄ

Kaivannon mittalinja tulee olla päivitetty ennenkuin varsinainen kaivanto voidaan päivittää. Päivitysprosessin aloittamisen yhteydessä tarkistetaan myös että tehtävän edeltäjät on päivitetty.

Water&Sewer suunnittelutehtävät pitää olla varattuna päivitystä varten.

1. Valitsemalla suunnittelutehtävä muokattavaksi hiiren oikeannapin takaa seuraa ilmoitus:

2. Avaa AutoCAD ja halutun W&S-tehtävän konfiguraatio. Valitse Kyllä (YES) päivittääksesi.

3. HUOM: Mikäli yksi tai useampi kaivanto on kiinnitetty päivittämättömään väylämalliin tai toimii väylämallin lähtötietona, seuraa ilmoitus:

Valitse Kyllä (YES) nähdäksesi listan tehtävistä jotka pitää päivittää.

4. Siirry Novapoint Baseen ja päivitä tarvittavat tehtävät Kohdeluetteloon tehtyjen muutosten takia (NP20 kohdeluokka “Formation” on korvattu NP21:ssä uudella kohdeluokalla “Subgrade Surface”), on W&S-tehtävän lähtötiedot päivitettävä.

5. Tehtävien (geometrian suunnittelu ja väylämallinnus) päivittämisen jälkeen muokkaa kaivannon laskennan lähtötietoja ja valitse Subgrade Surface.

6. Siirry takaisin AutoCADiin, valitse W&S tehtävä ja avaa suunnitteludialogi. Valitse Kyllä (YES) päivittääksesi.

7. Valitse Tallenna (SAVE) suunnitteludialogissa. Sulje suunnitteludialogi.

8. Avaa kaivannon laskentadialogi

9. Valitse kaikki kaivannot ja Suorita. Kaivantojen laskenta alkaa.

10. Sulje laskentadialogi. Päivitys on valmis.

SILLAN SUUNNITTELUTEHTÄVÄ

1. Valitse sillan suunnittelutehtävä, ja Muokkaa hiiren oikeannapin takaa. Valitse OK.

HUOM - Siltatehtävässä käytetyt väylämallit on päivitettävä ennen kuin sillan suunnittelutehtävä voidaan päivittää.

fi/np/release_notes/np21/np21/migration_guide.txt · Last modified: 2018/12/18 10:45 by vn_fi_plo