Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Versiopäivitys-FAQ

Tällä sivulla on kysymyksiä ja vastauksia liittyen Novapoint 20-versiosta versioon 21 päivitettyjen projektien käytöstä.

1. Tuleeko Road/Rail/W&S -suunnittelutehtävät päivittää manuaalisesti?

Kyllä, tehtävät pitää päivittää manuaalisesti.

2. Pitääkö kaikki huutomerkillä varustetut tehtävät päivittää?

Ei, mutta se on suositeltavaa. Ellei tehtäviä ole päivitetty, voidaan niiden tulos kyllä nähdä mallissa mutta niitä ei voida käyttää toisten tehtävien lähtötietona.

3. Pitääkö myös muut tehtävät päivittää (ne joissa ei ole huutomerkkiä)?

Remember also that the upgraded tasks will get new feature types and new feature instances, so successor tasks that have feature type and/or feature instance queries will be affected. Since the corridor models have done major changes in result features, then also export conversion rules and drawing rules are effected.

4. Pitääkö tehtävät päivittää jossain tietyssä järjestyksessä?

Kyllä, tehtävät joilla on edeltäjiä tulee ne päivittää ensimmäiseksi.

5. Kuinka kauan kestää projektin tehtävien päivittäminen?

Tähän vaikuttaa kuinka monta geometrian suunnittelu/väyläsuunnittelu/kunnallistekniikan tehtävää projektissa on.

6. Mitkä ovat seuraukset jos päivitän vain osan tehtävistä?

Tehtäviä joita ei ole päivitetty, ei voida käyttää jatkossa muuhun kuin katselemiseen ja tietojen uloskirjoittamiseen.

7. Päivittäminen näyttää kestävän kauan. Voinko tehdä jotain nopeuttaakseni prosessia?

Perusjärjestelmän kaikki avoimet ikkunat (kartta, 3d-näkymä, leikkausnäkymät) kannattaa sulkea päivityksen ajaksi jolloin aikaa ei kulu niiden päivittämiseen.

Tiedossa oleva asia joka saattaa hidastaa väylämallien laskentaa:

Joissain tapauksissa lähötietona toimivan maanpintamallin/maalajirajan tieto “medium” on saattanut jäädä tyhjäksi. Tämä hidastaa väylämallien laskentaa. Tällöin tulee ko. tieto asettaa pintamallille valitsemalla se ensin esim. 3d-näkymästä. Maanpintaa kuvaavalle mallille valitaan On GroundSurface, maalajirajalle Underground.

8. Miksi joitain tehtäviä ei ole mahdollista valita dynaamissa valinnassa?

Geometrian suunnittelu/väylämalli/kunnallistekniikan suunnittelutehtävät joita ei ole päivitetty ovat näkyvissä dynaamisessa valinnassa, mutta niitä ei voi valita ennenkuin ne ovat päivitetty.

9. Kun katselen tehtäviä 3D-näkymässä, miksi ne näyttävät erilaiselta kuin ennen päivitystä?

Uudessa versiossa on uusia kohdeluokkia joilla on erilaisia attribuutteja. Esitystapojen asetukset perustuvat näiden ominaisuuksiin ja asetuksiin. Olemassa olevat esitystapojen asetukset NP20-versiosta pitää päivittää vastaamaan uusia kohdeluokkia vastaavaksi. Tämä koskee erityisesti väylänsuunnittelu- ja kunnallistekniikan suunnittelutehtäviä.

Muutoksia aiheuttaa myös se, että vakioesitystapa on muutettu Default-nimiseksi. Käyttäjä voi muuttaa vakioesitystavan ohjelman asetuksissa. FP1-päivitysversiossa vakio esitystavan asetus on nimeltään Sketch.

10. Miksi esim. maanpinnan tulos näyttää erilaiselta kun käyttää esim. Default-esitystavan asetusta?

Default-esitystavassa on erilaiset asetukset riippuen siitä mikä kyseessä olevan pintamallin attribuutin Suunniteltu/Nykyinen arvo on. Vaihtamalla attribuutin arvoa vaihtuu väri ko. esitystavan asetuksessa.

11. Olemassa olevat Vie-tyyppiset tehtävät, pitääkö ne päivittää muiden tehtävien päivityksen jälkeen?

Päivitetyt tehtävät (Road, Railway, Alignment, Water & Sewer) tuottavat uusia kohdeluokkia, joten Vie-tyyppisiä tehtäviä pitää muokata vastaamaan näitä muutoksia.

12. Miksi jotkin kohdeluokat ovat nimetty “-DEPRECATED”?

Nämä kohdeluokat ovat sellaisia jotka on korvattu uusilla kohdeluokilla. Näitä ei tule käyttää minkään tehtävän tuottaman tiedon kohdeluokkana.

fi/np/release_notes/np21/np21/migration_faq.txt · Last modified: 2018/09/12 13:44 by vn_fi_plo