Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 21.FP3

 

Julkaisupäivämäärä: 31.01.2019

Known Issues

Novapoint Base

Yleistä

Tämä ohjelmistoversio sisältää pääosin virhekorjauksia ja muita parannuksia.

Taulukkonäkymä

 • Parannettu taulukon luettavuutta kaikkien samantyyppisiä kohteita näytettäessä.

Tilavuusobjekti

 • Parannettu suorituskykyä.
 • Korjattu ongelma tilanteessa jossa peruspinnan ja vertailtavan pinnan geometria oli täysin sama.

Tuo/Vie

 • Tilos-raportti käyttää nyt väylätehtävän nimeä tunnisteena.
 • Korjattu ongelma jossa Valmis-nappi ei ollut aktiivisena koordinaatistomuunnoksen jälkeen.
 • Korjattu ongelma aineiston kirjoittamisessa ProjectWiseen.
 • Korjattu Vie GML -toiminnossa havaittu ongelma pisteen geometriassa.
 • Korjattu ongelma skeeman lukemisessa paikalliselta levyltä GML-aineiston sisäänluvun yhteydessä.
 • Korjattu ongelma QuadriModel-lukutoiminnon yhteydessä - toiminto toi kaikki verkkoelementti -tyyppiset valittujen lisäksi.
 • Lisätty shape-muodossa olevaa paikkatietoaineiston lukua varten uusi muunnintiedosto GIS. Muuntimella voidaan lukea tiettyjä avoimen datan tietolajeja attribuutteineen.

Esitystapojen asetusten muokkaus

 • Korjattu ongelma double-tyyppisen attribuutin käyttämisessä istutusalueiden määrittämisessä (polygonOfTrees).
 • Korjattu shape-muotoisten nimeäminen (eivät ole enää samannimisiä) esitystapojen asetusten määrityksessä ja Ominaisuudet-dialogissa.
 • Korjattu tilanne jossa tekstuurin käyttö ei ollut manhdollista.
 • Korjattu sijainti-ominaisuuden käyttöön liittynyt ongelma

Muunnineditori

 • Korjattu kaatumisia aiheuttaneita ohjelmistovirheitä.
 • Korjattu tilanne jossa muunnostiedostossa oleva elementti ei ollut näkyvissä editorissa.

3D/Karttanäkymä

 • Esitytapojen asetuksissa on nyt mahdollista käyttää paikkatietoja.
 • Korjattu kaatumisia aiheuttaneita tilanteita
 • Solid-objekteista luodussa karttanäkymissä on nyt nähtävissä myös tilavuus.
 • Itse luotujen tekstuurien näyttäminen/sammuttaminen

Virhekorjauksia

 • Parannettu suorituskykyä esitystapojen asetuksissa
 • Tupla-GUID -ongelma FP2-versiosta korjattu
 • Ajoratamerkinnät voidaan nyt julkaista EasyAccess -palveluun
 • Korjattu tilanne jos Poista-toiminto ei ollut käytettävissä dynaamisen valinnan attribuuttivalinnassa.

Novapoint Bridge

Korjattu kaatumisen aihettanut tilanne jossa oli käytetty erikoismerkkejä moduulin käytön yhteydessä.

Novapoint Water&Sewer

Suunnittelu

Lisätty mahdollisuus käyttää grippiä editoimiseen myös kaivon kannessa kuin muokataan kaivannon pystygeometriaa.

Putkien trimmaus kaivoon - uudet erilliset toiminnot mikäli halutaan asettaa vesijuoksukorkeuksien eroja johdoille.

Uusi toiminto johdon kopiointia ja sivusiirtoa varten. Käyttäjä voi kopioida tiedot olemassa olevasta johdosta. Toiminto myös kiinnittää kaivot johtoihin automaattisesti.

Konfiguraatio

Korjattu ongelma jossa kaivantoa dwg-muotoon kirjoitettaessa osa tiedoista kirjoitettiin dwg-kuvan nollatasolle.

Novapoint Road Signs

 • NEW: IFC - Road signs now has its own conversion file “Road Signs 2 IFC” in Novapoint Basis for writing to IFC (HAN-1274)
 • NEW: Store to Quadri - Added support for controlling “Image Quality” (HAN-1311)
 • IMPROVED: Store to Quadri - Now storing masts as extruded Quadri objects (HAN-1283)
 • IMPROVED: Store to Quadri - The speed on saving image is improved (HAN-1262)
 • IMPROVED: Store to Quadri - Now supporting to save images with “color mapping” (HAN-1156)
 • IMPROVED: Drawing Rule - Road Signs is improved for the drawing rule “Sketch” in Base (HAN-1387)
 • IMPROVED: 3D-sign - added support for more than two poles in a “sign configuration” (HAN-1345)
 • IMPROVED: 3D-sign - added support to modify elevation directly in grid for BL, BC and BR (HAN-1346)
 • FIXED: 3D-sign - get elevation from task is improved (HAN-1470)
 • FIXED: TSEXPLODE - some road numbers was not ok after explode (HAN-1371)

Novapoint Road Marking

 • Parannettu IFC -muunnintiedoston “Road Marking 2 IFC” käyttöä lisäämällä RGB-väriarvojen käyttö.
 • Parannettu ajoratamerkintöjen näkymistä Kartta- ja 3D-näkymissä.
 • Korjattu ongelma jossa kaikkia tietoja ei talletettu Baseen mikäli objektissa oli käytössä vain rajaviiva.
 • Korjattu ongelma symbolin piirrossa - tekstin korkeus ja sijoituspiste oli väärin.

Novapoint Road

Väylämallitehtävä

Parannettu suorituskykyä Valmis/Peruuta -toimintojen yhteydessä.

Korjattu ongelma jossa väylän mallipohja ei anna vaihtaa päälaskentalinjaa (eli mallipohjan mukana tallettunutta geometriaa).


Olemassa olevat väylämallipohjat tulee luoda uudelleen käyttäen FP3-ohjelmistoversiota.

Korjattu tietyissä tapauksissa esiintyneet ongelmat väylän massaraportin tuottamisessa.

Korjattu useimmat väylämallin laskennan yhteydessä tapahtuneet kaatumiset. Osa on edelleen työnalla.

Väylämalli

Mahdollisuus poistaa käytöstä laskentatarkkuuden automaattinen lisääminen geometrian kaarielementtien kohdalla mikäli väylä halutaan laskea vain esim. 20m paaluvälein.
Asetus löytyy väylämallin asetuksista, Paalut-välilehdeltä.

Kohdeluokka TäyttöPinta on jaettu kahteen osaan, normaaliin pengertäyttöön ja massanvaihdon/pintamaanpoiston kohdalla tapahtuvaan täyttöön.
Pengertäytöllä on samat ominaisuudet kuin aikaisemminkin.
Massanvaihdon/pintamaan kohdalla tapahtuvalla täytöllä on ominaisuus 'Backfill'.


Tämä ominaisuus vaatii päivityksen väylän muunnostiedostoon.

Väylän pinnat

Korjattu tilanne jossa alle 5mm leveydeltään olleita väylän pintoja ei luotu mallin laskennan yhteydessä. Korjattu myös tiettyissä pinnoissa havaittuja ongelmia.

Massalaskenta

Väylämallin laskennan tuottamia solid-objekteja jotka eivät kuitenkaan valideja (pienten geometristen ongelmien esim. päällekkäisten pisteiden takia) käytetään soveltuvin osin massaraporttien tuottamiseen.
Tällaiset objektit raportoitiin aikaisemmin tietoikkunassa kommentilla “SKIPPED” massaraporttia luoteaessa.

Aikaisempi raporttidialogi (nykyiseltään nimeltä Geometria) ei näytä enää massaraportteja valittavaksi.
Massaraportit tuotetaan NP21-versiossa kohdasta Vie Exceliin→Määrät.

Parannettu tuotettavien kohteiden laatua (vähemmän validointivirheitä).

Korjattu massaraportin tuottamisessa havaittuja ongelmia.

Korjattu tietyissä tilanteissa tapahtunut kaatuminen massaraporttia tuotettaessa.

Saneeraus

Toiminnallisuus on kirjoitettu uudelleen tietyiltä osin

Säilytettävien rakennekerrosten valinta on nyt mahdollista

Saneerausta ei välttämättä tarvitse määritellä molemmille puolille väylää

Saneerauksesta tuotettava rakennekerroksien taiteviiva-aineiston laatua on parannettu

Saneerauksessa käytettävien geometrioiden nimen pituuden 21 merkin rajoitus on poistettu

Liittymän luonti

Korjattu tilanne jossa ei ollut aina mahdollista valita pääväylää (Primary Road).

Esitystapojen asetukset

Väylän leikkaus/täyttöluiskien pyöristys ei ollut näkyvissä. Koskee esitystapoja Default, Perus 3D ja Sketch.

IFC Export

Korjattu havaittuja ongelmia muunnostiedostossa 'Road 2 IFC'.

Piirrä väylämalli

Maisemointi-toiminnon tulos ei piirtynyt kartalle (luiskasymbolit ja viivat).

fi/np/release_notes/np21/novapoint_21.fp3.txt · Last modified: 2019/02/20 14:47 by vn_fi_plo