Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.xx.FP6

Trimble Quadri tietomallipalvelimen version on oltava 2.0 tai uudempi.

Mikäli kirjaudut Vianova ID:llä ja käytössäsi on Novapoint 20.05, ole hyvä ja varmista että käytössäsi on Novapoint 20.05.FP6 tai uudempi

Aikaisemmilla ohjelmistoversiolla (NP19) luodut projektit muunnetaan avaamisen yhteydessä käytettäväksi Novapoint 20-versiossa ja niitä voidaan sen jälkeen käyttää VAIN kyseisellä versiolla. Projekteja ei voida muuntaa takaisin käytettäväksi Novapoint 19-version kanssa

Novapoint 20.05 ja verkkolisensointi (FLEXlm lisenssimanageri) vaatii FLEXlm version 11.14 of FLEXlm. Ole hyvä ja päivitä verkkolisenssimanageri ennen Novapoint 20.05:n käyttöönottoa. IPv6 protokollaa käytettäessä (Microsoft Direct Access), ympäristömuuttujan FNP_IP_PRIORITY arvo tulee olla 6.

Novapoint 20.00, 20.05 ja 20.10 vaativat lisenssiversion 20.00.

Kirjautuminen käyttäen Vianova ID:tä toimii Novapoint versioilla Novapoint 20.00, 20.05 ja 20.10.

Ole hyvä ja ota yhteyttä tukipalveluihimme (support@civilpoint.fi) mikäli havaitset ongelmia käyttäessäsi USB laitteistolukkoa (FLEXid) Novapoint version 20.05 kanssa.

Novapoint 20.00 ohjelmistoversio tukee Autodeskin ohjelmistoalustoja (Autocad/Map 3D/Civil 3D) 2015 ja 2016

Novapoint 20.05 ohjelmistoversio tukee Autodeskin ohjelmistoalustaa (Autocad/Map 3D/Civil 3D) 2017

Novapoint 20.10 ohjelmistoversio tukee Autodeskin ohjelmistoalustaa (Autocad/Map 3D/Civil 3D) 2018

 

Julkaisupäivämäärä: 18.01.2018

Known Issues

Novapoint Base

Tämä versio sisältää korjauksia ja parannuksia, sekä täysin uusia ominaisuuksia Base ja Water&Sewer -moduuleissa liittyen suunnittelussa käytettyihin toimintoihin sekä tiedonsiirtoon (Inframodel 4)

Esitystapojen asetukset

Mm. YIV- ja Default-esitystapaa parannettu lisäämällä mm. kaivojen numerot ja maanpinnan tekstuurin läpinäkyvyyttä parantamalla.

Tekstin sijainnille voidaan laittaa korkeus suhteessa objektiin.

Voidaan valita myös symboli kuvaamaan kohdetta.

Esitystapojen muokkauksessa havaittuja ongelmia on korjattu. Käyttöohje (englanninkielinen) löytyy täältä

Tiedonsiirto

IFC kirjoitus- mahdollisuus käyttää Property Set -asetuksia. FP6-versiossa Water&Sewer -moduulia varten on lisätty valmis muunnintiedosto.

GML tuontia/vientiä on parannettu.

Nykytilan mallinnus

Maanpinta/maalajiraja, pyyhkäise, pursota ja luo geometria -tehtäviin on lisätty mahdollisuus asettaa attribuutteja jotka lisätään toiminnon luomiin kohteisiin. Attribuutit voivat olla käyttäjän määrittämiä tai Inframodel-tiedonsiirrossa käytettäviä.

N > Asetukset

Lisätty asetus “Draw lines with antialiasing”. Tämä parantaa viivamaisten kohteiden piirtymistä eri näkymiin. LOD (Level of Details) nopeuttaa 3D-näkymässä olevan (laajan) aineiston piirtymistä.

Ominaisuudet

Mikäli objekti on lisätty luokitteluun, näytetään se objektin ominaisuuksissa:

Novapoint Road

Irtilouhinnan määrityksissä korjattu ongelmia jossa irtilouhintapinnan reuna ei pysähtynyt väylän pohjaan.

Väylämallin rajauksissa korjattu ongelma jossa sekä vasemman että oikean puolen rajojen ollessa määritettynä väylämallin mittalinjaan ei väylämallin muokkausta saanut jatkettua.

Korjattu geometrioiden piirtyminen kuvitusobjekteina pituusleikkaukseen - joissain tapauksissa piirto-optio ei ollut käytettävissä.

Korjattu ongelma jossa usean pituusleikkauksen piirtotoimintoa useaan kertaan peräkkäin käytettynä aiheutti tietyissä tapauksissa ongelmia Autodesk ohjelmistoalustan 2015/2016 yhteydessä.

Väylämallin tallennusasetuksissa lisätty mahdollisuus lisätä Inframodel 4 -määrittelyjen mukaisia attribuutteja, mm. materiaali (pakollinen attribuutti). Attribuutit ovat valmiiksi määritettyinä rakennekerroksille FP6-version jälkeen luoduissa väylämalleissa, aikaisemmin tehtyihin väyliin ne voidaan lisätä väylän tallennusasetuksissa.

Novapoint Water&Sewer

Johdoille konfiguraatiossa lisätty Autocadin indeksiväri talletetaan johdon ominaisuuksiin Base-perusjärjestelmässä.

Lisätty WS2IFC-muunnintiedosto joka tulee IFC Property Set -ominaisuuksia.

Kaivojen massamuokkauksessa lisätty kaivon kokonaiskorkeuden muokkaus (Ztop - Zinside).

Parannettu korvaa geometria -toimintoa, mahdollisuus 3D-murtoviivan käyttöön.

Mahdollisuus luoda kaivanto ilman varsinaista kaivannon pintamallia - ainoastaan johdot ja varusteet näkyvät Base-perusjärjestelmässä.

Lisätty konfiguraatioon tuki Inframodel 4 -verkkolajeille (Kaukolämpö/jäähdytys, Kaasu, Kiintojätteen putkikeräys). Nämä verkkolajit kirjoitetaan Inframodel 4 -määritysten mukaisesti xml-siirtotiedostoon.

fi/np/release_notes/np200x/np200xfp6/start.txt · Last modified: 2018/02/06 10:00 by vn_fi_plo