Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Known issues

Vianova Systems works hard to solve errors and missing functionallity. Issues are planned ready for the different versions to come. Vianova Systems reserve the right to change these plans.

Known Issues for Quadri DCM 1.0

 • Quadri DCM - Motta og Dele: Har man startet denne prosessen og så klikker i vinduet eller i programmet mens den pågår, får man opp en melding: “Novapoint is not responding”, velg “wait for response” for å fullføre opp- eller nedlasting fra Quadri DCM.
 • Quadri DCM - Slett oppgave: Oppgaver som er delt kan pr 19.10 ikke slettes. Dette er planlagt implementert så raskt som mulig. TIPS: Være nøye med å planlegge oppgavene. Kontroller nøye før du deler - slett evt lokale test-oppgaver FØR du deler. Om en oppgave skulle vært slettet så bytt navn på den til f.eks. “Kan slettes - <Opprinnelig oppgavenavn>”.
 • Quadri DCM - Flytt oppgave: Oppgaver som er delt kan pr 19.10 ikke flyttes i prosess-strukturen. Dette er planlagt implementert så raskt som mulig.
 • Quadri DCM – Motta, dele og frigi reservasjoner- endringer ikke synlig i oppgaven: I noen tilfeller der det er gjort endringer i arbeidsdatasettet oppdager ikke systemet at det er gjort endringer. Slike uoppdagede endringer vil ikke bli delt med andre når en foretar «Del» med Quadri DCM. Dette gjelder dersom en:
  • endrer konverteringsreglene som anvendes i en oppgave uten å gjøre andre endringer av oppgaven
  • endrer et filvedlegg til en oppgave uten å gjøre andre endringer av oppgaven

Situasjonen gjenkjennes ved at ikonet for oppgaven ikke skifter utrykk (får ikke blå farge med lite utropstegn foran) For å korrigere for denne mangelen kan en foreta en mindre endring av navnet på oppgaven, og deretter umiddelbart endre det tilbake til riktig navn. Endringen i oppgaven vil da bli oppdaget av systemet og vil bli delt fullt ut i Quadri DCM.

 • Quadri DCM – Motta, dele og frigi reservasjoner – endrer oppgaven uten at man har gjort en endring: I andre tilfeller oppfatter systemet det som om at det er gjort endringer uten at det er utført reelle endringer. Dette gjelder dersom en åpner en oppgave og ser på innholdet ved hjelp av oppgaveverktøyet, f.eks. Tverrprofilviser for veg, jernbane og VA. Situasjonen gjenkjennes ved at ikonet for oppgaven skifter utrykk (får blå farge med lite utropstegn foran) uten at en tilsynelatende har gjort noen endringer. Ved bruk av systemet vil en i slike tilfeller da oppleve:
  • Ved Dele
   • at modellelementer som ikke er endret blir transportert til den delte modellen, denne mangelen påvirker bare ytelsen til systemet i form av unødvendig ventetid.
  • Ved Motta
   • at modellelementer som i praksis ikke er endret blir rapportert som endringer i den delte modellen
   • at modellelementer som i praksis ikke er endret blir transportert fra den delte modellen

Denne mangelen påvirker ytelsen til systemet i form av unødvendig ventetid og at det kan være vanskelig å oppfatte hva som reelt er endret i den delte modellen.

 • Ved Frigi reservasjoner
  • at modellelementer som i praksis ikke er endret blir rapportert som ikke mulig å frigi fordi de er endret, denne mangelen medfører at en må utføre Del arbeidsdatasett endringer først, for deretter å utføre den Frigjør reservasjoner som egentlig er ønsket.
 • Quadri DCM - Motta og dele samtidig: I noen spesielle situasjoner der en bruker deler sine endringer samtidig som en annen bruker mottar endringer fra den delte modellen kan den som mottar oppleve at ikke alt som burde vært mottatt faktisk blir mottatt. For å korrigere for denne mangelen kan en foreta en ny Motta for å få med alle endringer.
 • Quadri DCM – Motta – Streaming error: I noen spesielle situasjoner der en oppgave i den delte modellen p.g.a. av en feil i en Novapoint fag modul feilaktig blir slettet, vil en få feil (Streaming error) på Motta. Dersom en slik situasjon oppstår kan en komme rundt dette ved å lage et helt nytt arbeidsdatasett ved hjelp av Ta del i prosjekt. Det gamle arbeidsdatasett kan ikke brukes videre og bør fjernes fra den delte modellen ved hjelp av Quadri Model Manager (QMM)
en/np/release_notes/quadri-dcm/quadri-dcm1/quadri-dcm1_known_issues.txt · Last modified: 2014/09/24 10:12 by admin